Konkurs na film o ekologii rozstrzygnięty

InformacjeOświata 18 czerwca 2024

18 czerwca w Centrum Kultury w Gdowie zostały wręczone nagrody w gminnym konkursie na film ekologiczny o tematyce odnawialnych źródeł energii, na który zaprosiła Szkoła Podstawowa w Zręczycach oraz Centrum Kultury. 

Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-VIII oraz rodziny z terenu Gminy Gdów.

Konkurs miał na celu kształtowanie postaw proekologicznych, propagowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, uczenie młodego pokolenia dbania o przyrodę, a jednocześnie zachęcał uczniów do tworzenia filmów, które w atrakcyjnej formie przekażą ważne treści młodym ludziom.

Laureaci konkursu:

  • I miejsce- Alicja Piwowarczyk, Hubert Piwowarczyk i Nikola Godzik (SP Zręczyce)
  • I miejsce- Aleksander Chanek, Alan Dziedzic, Maurycy de Ville, Wanda de Ville oraz Wiktor Polaszek (SP Zręczyce)
  • II miejsce- Aniela Sendur, Magdalena Szostak  (SP Zręczyce) 
  • II miejsce- Andrzej Bereza, Dawid Pawlik, Oskar Szubert oraz Marcel Jezierski (SP Wiatowice) 
  • III miejsce- Weronika Noga, Anna Galos, Eliza Burek, Lena Stachnik oraz Faustyna Kazek (SP Wiatowice) 
  • III miejsce- Martyna Tańcula, Alina Tańcula oraz Natalia Soroka (SP Bilczyce) 

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, który wraz z Dyrektor Centrum Kultury wręczył laureatom nagrody. 

Gratulujemy laureatom, uczestnikom oraz organizatorom. Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach