Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena w Kunicach z dofinansowaniem na remont

InformacjeKulturaInwestycje i infrastruktura 13 maja 2024

Gmina Gdów otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie przy kapliczce w  Kunicach, w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2024”.

Kapliczka z figurą św. Jana Nepmucena w Kunicach ufundowana została w  1902r.  przez Andrzeja Bednarskiego. Zgodnie z ludową tradycją Święty Jan Nepomucen chronił pola i zasiewy  przed powodzią i suszą, a  figury  z podobizną tego świętego często spotykane są  w pobliżu rzek i mostów, na placach publicznych, kościołach, czy skrzyżowaniach dróg. Podobnie jest w Kunicach, gdzie często Kuniczanka podtapiała przyległe treny.

W Kunicach Św. Jan Nepomucen przedstawiony jest w stroju XVIII – wiecznego kanonika. Strój składający się z biretu, rokiety komży i sutanny uzupełniony trzymanym przez świętego w dłoniach krucyfiksem i palmą męczeństwa. Kapliczkę dodatkowo  zdobią  płaskorzeźby  Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz płaskorzeźby Św. Andrzeja, Św.  Katarzyny i Św.  Rozalii. Dodatkowo  kapliczka posiada inskrypcję o treści: „NIECH DOZNAMY TWEJ PRZYCZYNY TERAZ I W ŚMIERCI GODZINY O NASZ MIŁY PATRONIE NEPOMUCESKI JANIE ”.

Kapliczka składa się  z podstawy, dwudzielnej części cokołowej zwieńczonej figurą św. Jana Nepomucena. Jest to kapliczka  kolumnowa  wykonana z piaskowca. Obiekt jest w złym stanie technicznym i wymaga podjęcia natychmiastowych działań konserwatorskich. W części cokołowej kamień jest mocno zniszczony. Można stwierdzić odspojenia, spękania, zniszczenie lepiszcza, osypywanie się powierzchni piaskowca. Dodatkowo kamień został  zaatakowany przez mchy i porosty, co sprzyja  destrukcji obiektu. Powierzchnia kamienia jest rozwarstwiona i mocno się osypuje. Widoczne są spękania oraz drobne ubytki. Warstwy malarskie są w złym stanie, dodatkowo nie są one oryginalne  co znacznie obniża wartość estetyczną  obiektu. Nie bez znaczenia  jest  również  fakt, że zamalowania te pokrywają zniszczony i popękany  kamień, co dodatkowo  degraduje kapliczkę.  Podstawa kapliczki jest tak zniszczona, że zagraża stabilności  obiektu, a jej naprawa, biorąc pod uwagę  stabilność i zachowanie  całego obiektu, jest najważniejsza,  

Wartość  zadania 33 210,00 zł  dofinansowanie 11 000,00 zł

 Najnowsze artykuły