Kolejna odsłona Plebiscytu „Poza Stereotypem - Seniorka i Senior Roku”

Inne 05 września 2022

Już po raz szesnasty został ogłoszony Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. W konkursie nagradzani są seniorzy z Małopolski, wyróżniający się szczególną aktywnością i nieszablonową postawą, która inspiruje innych do działania, mający ponad 60 lat i aktywnie działający w organizacjach pozarządowych.

Kandydatki i kandydaci do tytułu Seniorki i Seniora Roku mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną oraz osoby fizyczne.

Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, albo na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz formularzami zgłoszenia znajdują się na stronie Organizatora.Najnowsze artykuły

Inne 01 września 2022

W hołdzie bohaterom

OświataInwestycje i infrastrukturaInne 27 kwietnia 2021

Tak będzie wyglądał żłobek w Gdowie