Gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości

InformacjeKultura 15 listopada 2022

„Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej! Nie ma przyszłości człowieka i narodu.”
 Jan Paweł II


Wolność, którą Polska odzyskała po wielu latach  niewoli jest wartością dla każdego Polaka. W tym roku obchodziliśmy 104. rocznicę uzyskania Niepodległości, a gminne uroczystości  miały miejsce w Pierzchowie i były połączone z poświęceniem odrestaurowanego pomnika gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, urodzonego na pierzchowskiej ziemi bohatera Hymnu .

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele Wniebowzięcia NMP w Niegowici z  udziałem Chóru i Orkiestry parafialnej, pocztów sztandarowych, delegacji, harcerzy, reprezentantów organizacji społecznych i sportowych oraz gości i mieszkańców naszej gminy. Po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni na dalszą część uroczystości, która miała miejsce przy Pomniku gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Po powitaniu przybyłych gości, wśród których byli: Władysław Kosiniak – Kamysz Poseł na Sejm RP, Adam Siwek – Dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN oraz Cecylia Radoń – Wicedyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Starosta Wielicki Adam Kociołek, Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, Tadeusz Ciężarek – Przewodniczący Rady Gminy Gdów, radni gminni i powiatowi, sołtysi, dyrektorzy szkół, księża proboszczowie, zgromadzeni odśpiewali Hymn państwowy przy asyście Orkiestry Dętej Gminy Gdów. W części oficjalnej głos zabrali: Wójt Gminy Gdów Zbigniewa Wojas, Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek

Główną częścią programu było poświęcenie pomnika Generała, którego dokonał  proboszcz niegowickiej parafii – ks. Janusz Łomzik. Monument, który  w tym roku obchodzi 150.rocznicę powstania  został  odrestaurowany  w tym roku, dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej i Gminie Gdów. Nie zabrakło również licznych delegacji, które złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku Generała, oddając hołd wszystkim, którzy bohatersko walczyli o wolność Polski. Delegacja władz samorządowych złożyła również kwiaty przy Pomniku Pamięci na Rynku w Gdowie w oraz na cmentarzu w Niegowici. W części artystycznej zaprezentowali się w  montażu słowno-muzycznym  uczniowie szkoły w Pierzchowie noszącej dumne imię gen. Dąbrowskiego. Program został  przygotowany pod opieką  pań:  Lucyny Samek, Kingi Badury-Pysz i  Patrycję Serafin.

Na zakończenie uroczystości Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gdów pod dyrekcją Adama Czyżowskiego odegrała wiązankę pieśni legionowych. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości na wszystkich zebranych czekała tradycyjna pierzchowska  grochówka przygotowana przez OSP Pierzchów. W tym dniu uczestnicy obchodów jako pierwsi mogli obejrzeć wystawę plenerową, która została przygotowana przez Centrum Kultury w Gdowie. Znalazły się na niej archiwalne fotografie ukazujące zdjęcia pomnika w Pierzchowie oraz jego współczesny wygląd. Wystawa została zaprezentowana  w okolicy pomnika i kopca, gdzie była dostępna przez weekend. Warto wspomnieć, iż w tym roku przypada  95. rocznica ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem państwowym, 150. rocznica powstania  pomnika  gen. J.H. Dąbrowskiego,   25 rocznica usypania Kopca Generała oraz   225-ta rocznica powstania Legionów Polskich we Włoszech oraz „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” napisanej przez Józefa Wybickiego.

Wójt Gminy Gdów składa serdeczne podziękowania wszystkim gościom, delegacjom, pocztom sztandarowym,  księżom, grupom artystycznym,  harcerzom, młodzieży szkolnej i Mieszkańcom za liczny udział w uroczystości, a szczególne podziękowania  kieruje do społeczności Pierzchowa: Sołtysa i Rady Sołeckiej, OSP w Pierzchowie oraz KGW w Pierzchowie za zaangażowanie i pomoc  w przygotowaniu obchodów.Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie