Śpiewnik Pieśni Majowych dla Mieszkańców

InformacjeKultura 27 kwietnia 2023

Już za kilka dni rozpocznie się piękny okres majowych nabożeństw, które w wielu miejscowościach naszej Gminy są tradycyjnie odprawiane przy przydrożnych kapliczkach.

Dla Mieszkańców, którzy kontynuują tę piękną, polską tradycję przygotowany został Śpiewnik Pieśni Majowych, który można odebrać w Urzędzie Gminy Gdów-pok.48

Kapliczki i krzyże przydrożne są nieodłącznym elementem naszego krajobrazu kulturowego, a  nasza Gmina szczególnie obfituje w te piękne ślady naszej historii i tradycji, bo na naszym terenie jest ponad 150 kapliczek, z czego blisko połowa jest poświęcona kultowi Maryi. Na wsi, zwłaszcza tam, gdzie odległość od najbliższego Kościoła była duża, zawsze gromadzono się przy kapliczkach późnym popołudniem lub wieczorem, po całym dniu pracy w polu, aby oddać cześć Królowej Polski- mówi gospodarz Gminy Gdów Zbigniew Wojas. Bardzo się cieszę, że ten  zwyczaj nadal podtrzymują nasi Mieszkańcy, angażując całe rodziny, a co najważniejsze najmłodszych, bo to daje nam wszystkim nadzieję, że ta piękna tradycja przetrwa w następnych pokoleniach. Oddając w Państwa ręce Śpiewnik Pieśni Majowych chcę podziękować  i zachęcić Mieszkańców do podtrzymywania zwyczaju majowych nabożeństw, a tym samym pielęgnowania dziedzictwa kulturowego naszej Gminy -dodaje Wójt Gminy Gdów.

Śpiewniki zostaną przekazane do sołectw, w których Mieszkańcy spotykają się na nabożeństwach przy kapliczkach  m.in. Książnic, Szczytnik, Czyżowa, Zręczyc, Pierzchowa, Podolan, Bilczyc...

  • Śpiewnik jest dostępny w Urzędzie Gminy w pok 48. Zapraszamy po odbiór wszystkich zainteresowanych.


Najnowsze artykuły