Budynek na ul. Myślenickiej w Gdowie po termomodernizacji

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 09 lutego 2024

Zakończone zostały prace  związane z głęboką termomodernizacją budynku kompleksu szkolno – przedszkolnego z funkcją obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkół podstawowych, przedszkoli gminnych w Gdowie. Obecnie w budynku na ul. Myślenickiej swoją siedzibę ma Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty, Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie, oddziały Przedszkola Samorządowego w Gdowie oraz archiwum Urzędu Gminy Gdów.

Zakres robót obejmował m.in.:

  • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz izolacji cieplnej ścian fundamentowych
  • Docieplenie ścian zewnętrznych
  • Wymianę obróbek blacharskich
  • Wymianę rynien i rur spustowych
  • Wymianę pionowych elementów systemu odgromowego budynku
  • Docieplenie stropu II piętra
  • Wykonanie opaski z kostki brukowej
  • Montaż systemu grzewczego: pomp ciepła powietrze-woda o mocy cieplnej 50 KW
  • Wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego na oprawy energooszczędne typu LED.

Przy okazji prac termomodernizacyjnych na elewacji budynku zamontowano budki lęgowe ptaków przeznaczone dla jerzyka i jaskółki oknówki.

Wykonawcą robót była firma Impuls Contractor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Wartość zadania wyniosła 2 126 525,03 zł brutto.

Zadanie dofinansowane z:
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość dofinansowania wyniosła 1 138 491,14 zł

                 .Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach