Dzień Edukacji Narodowej

InformacjeOświata 16 października 2023

W piątek 13 października, w przeddzień Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im św. Jana Kantego w Gdowie odbyło się uroczyste spotkanie władz samorządowych Gminy Gdów z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych.

Podczas uroczystości, z udziałem Zastępcy Wójta Gminy Gdów Grzegorza Piętaka i Dyrektor Gminnego Centrum Obsługi Oświaty Julity Natkaniec, dyrektorom jednostek oświatowych i nauczycielom zostały  wręczone  Nagrody Wójta, a wicedyrektorom,  nauczycielom dyplomowanym  i mianowanym w roku szk. 2022/2023 zostały złożone okolicznościowe życzenia. Uroczystym akcentem było również przyjęcie ślubowania od nauczycieli, którzy uzyskali w roku szk. 2022/2023 stopień nauczyciela mianowanego.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez Publiczną Szkołę Muzyczną I st. w Gdowie pod kierunkiem dyr.Adama Czyżowskiego.

W czasie spotkania  Zastępca Wójta Gminy Gdów Grzegorz Piętak wręczył listy gratulacyjne z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następującym pedagogom:

 • Pani Kinga Bajda – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wiatowicach
 • Pani Helena Bukowiec – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wiatowicach
 • Pani Katarzyna Jakubczyk – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wiatowicach
 • Pani Magdalena Machał – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Książnicach
 • Pan Sławomir Mazur – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zręczyce
 • Pani Ewelina Mętel – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wiatowicach
 • Pani Katarzyna Oleksiak-Wicińska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pierzchowie
 • Pani Anna Słotwińska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gdowie
 • Pani Aleksandra Solecka – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niegowici
 • Pani Anna Turakiewicz – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zręczycach
 • Pani Joanna Walasek – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Gdowie
 • Pani Sylwia Wiejaczka – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Gdowie
 • Pani Sylwia Więcław – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Gdowie
 • Pani Aleksandra Więsek – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niegowici.
 • Listy gratulacyjne z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego otrzymali:
 • Pani Julia Michałek – Nauczyciel Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie
 • Pani Ewa Pasek – Nauczyciel Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie
 • Pani Danuta Klamut – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Bilczyce
 • Siostra Anna Grzegorczyk – Nauczyciel Szkoły Podstawowej Niegowici
 • Pani Joanna Mróz – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Gdowie
 • Pani Elżbieta Rząca – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gdowie.

Spotkanie było również okazją do wyróżnienia nauczycieli, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodowej. Do grona tegorocznych nauczycieli uhonorowanych Nagrodą Wójta Gminy Gdów należą:

 • Pani Kinga Badura – Pysz – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pierzchowie
 • Pani Małgorzata Dobrzańska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Szczytnikach
 • Pani Elżbieta Sarkowicz – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gdowie
 • Pani Maria Żyła – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niegowici

Nagrodę Wójta Gminy Gdów otrzymali także dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Wszystkim Nauczycielom, Dyrektorom, Pracownikom Oświaty Szkół i Placówek Oświatowych w Gminie Gdów składamy serdeczne życzenia , a uczniom i nauczycielom Szkoły Muzycznej w Gdowie dziękujemy za piękną oprawę uroczystości.Najnowsze artykuły