W Cichawie powstanie nowy zbiornik wody pitnej

InformacjeInwestycje i infrastrukturaPrzetargi 09 września 2021

Będzie dwa razy większy niż obecny, a to znacznie wzmocni możliwość zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości z północnych terenów gminy Gdów – ten atut jako najważniejszy "plus" nowego zbiornika wymienia Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas. Na realizację inwestycji Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie w kwocie 428 809,00 zł., a całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 829 909,89zł. – dodaje gospodarz gminy Gdów.

Zadanie pn. „Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą techniczną jako elementu stacji uzdatniania wody w miejscowości Cichawa w gminie Gdów" stanowi kolejny element programu restrukturyzacji istniejącej infrastruktury wodociągowej. Nowy, żelbetowy zbiornik na wodę uzdatnioną o pojemności 150m³ zastąpi dotychczas pracujący (stalowy) o pojemności 75 m³. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziano w pierwszym kwartale 2022 r.

Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Najnowsze artykuły

InformacjeKultura 09 sierpnia 2022

Święto Ziemi Gdowskiej 2022

InformacjeInwestycje i infrastruktura 09 sierpnia 2022

Trwa budowa chodnika przy ul. Obrytka w Gdowie

InformacjeKultura 09 sierpnia 2022

750-lecie lokacji Gdowa. Tak świętowaliśmy!

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play