Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:plan zagospodarowania przestrzennego

Polityka prywatności Zobacz

Polityka prywatności Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danyc

Referaty i struktura Urzędu Gminy Zobacz

Referaty i struktura Urzędu Gminy Dane teleadresowe: 32-420 Gdów, Rynek 40 tel. 12 251 41 66, 12 251 42 66, 12 251 43 66 fax. 12 251 40 05 e–mail: urzad@gdow.pl,  www.gdow.pl Godziny pracy Urzędu

Zagospodarowanie przestrzenne Zobacz

Zagospodarowanie przestrzenne REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI Beata Podkul - kierownik referatu I piętro pok.35; tel.12 288-94-40 lub centrala 1

Organizacje pozarządowe Zobacz

I.Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gdów są niezwykle prężne, a zaangażowanie społeczne mieszkańców widać na wielu płaszczyznach - od sportu poprzez działalność historyczną,

Przetargi Zobacz

Przetargi REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI Beata Podkul - kierownik referatu I piętro pok.35; tel.12 288-94-40 lub centrala 12 251 41 66 i nr w

Tereny pod zabudowę mieszkaniową Zobacz

Tereny pod zabudowę mieszkaniową 1. Teren inwestycyjny w Cichawie Lokalizacja: Cichawa, przy drodze łączącej Gdów – Brzezie Powierzchnia: 4,36 ha Własność: Gmina Gdów

Tereny pod działaność gospodarczą Zobacz

Tereny pod działaność gospodarczą Gmina Gdów jest obszarem atrakcyjnym inwestycyjne i posiada dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny wskazane  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zainwestowanie komercyjne w głównej mie

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Zobacz

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 131/2020 WÓJTA GMINY GDÓW z dnia 22.09.2020 r. w celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, Wójt Gminy Gd&o

Sytuacje kryzysowe Zobacz

Sytuacje kryzysowe Podłożenie lub znalezienie ładunku wybuchowego Osoba, która powzięła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, o

Środowiskowy Dom Samopomocy -Zagórzany Zobacz

Środowiskowy Dom Samopomocy -Zagórzany Środowiskowy Dom Samopomocy Zagórzany 109, 32-420 Gdów dyr. Małgorzata Kordula tel: 12 251 40 41 e-mail: sdszagorzany@wp.pl  

Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zobacz

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gdów w 2021 r.: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Obwieszczenia Wójta Gminy Gdów Zobacz

Obwieszczenia Wójta Gminy Gdów Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa w jego granicach adm

Urząd na skróty - Planowanie przestrzenne Zobacz

Numery kontaktowe: Gospodarka nieruchomościami - pokój 31 12 288 94 30 Planowanie przestrzenne - pokój 36

Urząd na skróty - Infrastruktura i inwestycje Zobacz

Numery kontaktowe: Zamówienia publiczne, remonty i inwestycje, oświetlenie uliczne - pokój 32 12 288 95 20 Kierownik Referatu - p

Luzowanie obostrzeń. Najważniejsze informacje Zobacz

  OD 1 MAJA Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu: - limit – max. 50 osób Sport – uprawianie sportu

Zawiadomienie Zobacz

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym. 4.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek

Zawiadomienie Zobacz

  z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Gd&oa

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ „Batalion” Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Obwieszczenia Wójta Gminy Gdów - Cichawa Zobacz