Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:plan zagospodarowania przestrzennego

Tereny pod zabudowę mieszkaniową Zobacz

Tereny pod zabudowę mieszkaniową 1. Teren inwestycyjny w Cichawie Lokalizacja: Cichawa, przy drodze łączącej Gdów – Brzezie Powierzchnia: 4,36 ha Własność: Gmina Gdów

Tereny pod działaność gospodarczą Zobacz

Tereny pod działaność gospodarczą Gmina Gdów jest obszarem atrakcyjnym inwestycyjne i posiada dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny wskazane  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zainwestowanie komercyjne w głównej mie

Planowanie przestrzenne Zobacz

Numery kontaktowe: Gospodarka nieruchomościami - pokój 31 12 288 81-44 Planowanie przestrzenne - pokój 36

Obwieszczenia Wójta Gminy Gdów - Cichawa Zobacz

44 Sesja Rady Gminy Gdów Zobacz

44 Sesja Rady Gminy Gdów cz. 1 44 Sesja Rady Gminy Gdów cz. 2

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międ

Obwieszczenie Wójta Gminy Gdów Zobacz

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Gdów Zobacz

47 Sesja Rady Gminy Gdów Zobacz

47 Sesja Rady Gminy Gdów

Obwieszczenie Wójta Gminy Gdów Zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Gdów

50 Sesja Rady Gminy Gdów Zobacz

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2.  Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3.  Przyjęcie Protokołu z LII Sesji Rady Gminy Gdów. 4.  Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW Zobacz

Inf. o wyłożeniu do publicznego wyglądu zmian w miejscowych planach zagospodarowania Zobacz

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

      

58.Sesja Rady Gminy Gdów Zobacz

63.Sesja Rady Gminy Gdów Zobacz

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów Zobacz

64.Sesja Rady Gminy Gdów Zobacz