Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:plan zagospodarowania przestrzennego

Tereny pod zabudowę mieszkaniową Zobacz

Tereny pod zabudowę mieszkaniową 1. Teren inwestycyjny w Cichawie Lokalizacja: Cichawa, przy drodze łączącej Gdów – Brzezie Powierzchnia: 4,36 ha Własność: Gmina Gdów

Tereny pod działaność gospodarczą Zobacz

Tereny pod działaność gospodarczą Gmina Gdów jest obszarem atrakcyjnym inwestycyjne i posiada dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny wskazane  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zainwestowanie komercyjne w głównej mie

Obwieszczenia Wójta Gminy Gdów Zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Gdów o wyłożeniu do publicznego wglądu dziesięciu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie GD&Oa

Urząd na skróty - Planowanie przestrzenne Zobacz

Numery kontaktowe: Gospodarka nieruchomościami - pokój 31 12 288 94 30 Planowanie przestrzenne - pokój 36

Zawiadomienie Zobacz

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym. 4.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ „Batalion” Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Obwieszczenia Wójta Gminy Gdów - Cichawa Zobacz

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Gdów. 5. In

44 Sesja Rady Gminy Gdów Zobacz

44 Sesja Rady Gminy Gdów cz. 1 44 Sesja Rady Gminy Gdów cz. 2

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Bór" Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "RABA" i KŁ "WABIK" Zobacz

Obwieszczenie 1 Plan polowań 1 Obwieszczenie 2

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Żubr" Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międ

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ "Bór" Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Informacja nt. polowań zbiorowych KŁ „Bażant” Zobacz

Obwieszczenie Plan polowań

Gdów miastem? Zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Gdów Zobacz

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Gdów Zobacz

47 Sesja Rady Gminy Gdów Zobacz

47 Sesja Rady Gminy Gdów

Obwieszczenie Wójta Gminy Gdów Zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Gdów