Wyniki otwartego konkursu ofert

InformacjeSport 22 lutego 2024

Zarządzeniem nr  18/ 2024 z dnia 22 lutego 2024 Wójta Gminy Gdów zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Gdów w roku 2024 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wykazy ofert, które zostały wybrane obejmujące nazwy oferentów, nazwę zadania publicznego i wysokość  przyznanych dotacji,  stanowią załączniki nr 1 i załącznik nr 2 do  zarządzenia.

Zarządzenie nr 18/ 2024 z dn. 22 lutego 2024r. Wójta Gminy Gdów w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Gdów w roku 2024 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 


Najnowsze artykuły