PROGRAM PRIORYTETOWY MÓJ PRĄD

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi program „Mój Prąd” dofinansowujący instalacje fotowoltaiczne

Kto i kiedy może zgłosić się do programu Mój Prąd 4.0?

Nabór do czwartej edycji programu “Mój Prąd” dla osób fizycznych – przyszłych prosumentów trwa od 15.12.2022 r. do 31.03.2023 r. Ten program nie dotyczy firm. Program został stworzony dla osób, które chcą mieć własną przydomową instalację fotowoltaiczną. Co ważne, aby otrzymać to wsparcie, Twoja instalacja nie może być dotowana z innego programu wsparcia.
Kto może skorzystać z dofinansowania i w jakiej wysokości?

1. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

  • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
  • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
  •    do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  •    do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
  •    do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
  •    do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

2.    Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

  •  dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;
  •  do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
  •  do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
  •  do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

Kontakt:
Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt. Informacja o naborze do Programu MÓJ PRĄD 4.0 widnieje na stronie:https://www.mojprad.gov.pl/