Komunikaty - Informacje Bieżące - Funkcjonowanie

Gminne Linie Komunikacyjne


Komunikat 27.05.2024 r.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu, które zaplanowane są na dzień 9 czerwca br. (niedziela), informujemy, że w dniu wyborów funkcjonować będą Gminne Linie Komunikacyjne (GLK) zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w dni powszednie.

Szczegóły dotyczące rozkładów GLK znajdują się TUTAJ


Komunikat 10.04.2024 r.

W związku z koniecznościa przeprowadzenia II tury wyborów na Wójta Gminy Gdów informujemy, że 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) funkcjonować będą Gminne Linie Komunikacyjne (GLK) zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w dni powszednie.

Szczegóły dotyczące rozkładów GLK znajdują się TUTAJ


Komunikat 19.03.2024 r.

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które zaplanowane są na dzień 7 kwietnia br. (niedziela), informujemy, że w dniu wyborów funkcjonować będą Gminne Linie Komunikacyjne (GLK) zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w dni powszednie.

Szczegóły dotyczące rozkładów GLK znajdują się TUTAJ


Komunikat 21.12.2023 r.

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2024 roku dodany zostaje kurs na linii G2A Gdów – Szczytniki.

Wraz z dodaniem kursu nastąpiła konieczność korekty rozkładów jazdy dla linii G2, G2A i G3 (linia G5 funkcjonuje bez zmian).

Poniżej podano godziny odjazdów Gminnych Linii Komunikacyjnych z przystanku początkowego (Gdów I Pętla):

Szczegółowe rozkłady jazdy zamieszczone są na stronie internetowej: www.gdow.pl/mieszkaniec/rozklady-jazdy


Komunikat 20.11.2023 r.

Informujemy, że z powodu prac drogowych w dniu 21.11.2023 r. kurs linii G3 Gdów-Jaroszówka o godz. 13.20 będzie miał zmienioną trasę. Przebieg jednorazowo zmienionej trasy :

Z przystanku początkowego w Gdowie (Gdów I Pętla) do przyst. Marszowice – bez zmian, następnie zmiana trasy za mostem na rz. Rabie w lewo, potem drogą nr 560184K do Jaroszówki (obok szkoły) do przystanku: Jaroszówka IV i dalej po niezmienionej trasie.

Pozostałe kursy bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat 5.10.2023 r.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które zaplanowane są na dzień 15 października br. (niedziela), informujemy, że w dniu wyborów funkcjonować będą Gminne Linie Komunikacyjne (GLK) zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w dni powszednie.   Ponadto, dodatkowo w tym dniu uruchomione zostaną kursy linii A18 Wieliczka-Siedlec zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.

Informacja TUTAJ


Komunikat 17.04.2023 r.

Informujemy, że od dnia 2 maja 2023 r. uruchomione zostaną dodatkowe kursy Gminnych Linii Komunikacyjnych na trasach: G2A Gdów - Szczytniki i G3 Gdów - Jaroszówka oraz wprowadzone zostaną korekty rozkładów jazdy dla linii G2, G2A i G3. Planowane zmiany można zobaczyć na stronie Gminy Gdów w zakładce: Gminne Linie Komunikacyjne (transport publiczny)


Komunikat 27.03.2023 r.

W związku z planowanym uruchomieniem od 1 kwietnia 2023 r. linii A18 Autobusowych Linii Dowozowych na trasie Wieliczka – Siedlec przez: Szczygłów - Wiatowice - Liplas - Niegowić - Krakuszowice - CichawaKsiążnice, informujemy, że funkcjonująca dotychczas linia Gminnych Linii Komunikacyjnych, na trasie: G1 Książnice - Trąbki zostaje zawieszona od poniedziałku 3.04.2023 r. !

Uruchamiana linia A18 Wieliczka – Siedlec w znaczącej większości swojego przebiegu pokrywa się z linią G1 (dotychczasowa linia Gminnych Linii Komunikacyjnych Gminy Gdów przebiegała z Książnic do Trąbek). Nowo uruchamiana linia A18 przebiegać będzie przez następujące miejscowości naszej gminy: Książnice, Cichawa, Krakuszowice, Niegowić, Liplas, Wiatowice i docelowo dowozić będzie pasażerów do Wieliczki (Centrum Dworzec). Każdy z uruchomionych kursów będzie skomunikowany z pociągami SKA1 na stacji Wieliczka Rynek Kopalnia. W rozkładzie uwzględniono 14 kursów (7 par) w dni robocze i 8 kursów (4 pary) w soboty. Powyższa linia zostanie uruchomiona w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby transportowe.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kolei Małopolskich – operatora przewozów: TUTAJ

Życzymy udanych podróży!


Komunikat 30.12.2022 r.

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii komunikacyjnych: G2 Gdów - Niegowić oraz G3 Gdów Jaroszówka. Zmiana dotycząca linii G2 obejmuje tylko dodanie przystanków na trasie. Jeżeli chodzi o trasę G3 zmiany dotyczą korekty godziny odjazdu kursu porannego - z godz. 5.45 na godz. 5.30 oraz zmieniona zostaje trasa przebiegu poprzez wydłużenie trasy o miejscowości Niewiarów i Niegowić.


Komunikat 28.09.2022 r.

Informujemy, że od dnia 1 października 2022 r. zmianie ulega rozkład linii G3 Gdów - Jaroszówka. Korekta rozkładu jazdy spowodowona jest dostosowaniem godzin odjazdów do zmodyfikowanego planu transportowego Gminnych Linii Komunikacyjnych.


Komunikat 30.08.2022 r.

Nowe linie komunikacyjne od 1 września 2022 roku. W ramach organizowanych przez Gminę Gdów Gminnych Linii Komunikacyjnych zostały uruchomione kolejne linie komunikacyjne obejmujące nowe miejscowości. Linia G2A Gdów - Szczytniki swoim zakresem obejmie miejscowości Liplas, Wiatowice, Krakuszowice, Zborczyce, Świątniki Dolne, Szczytniki, Cichawę, Niegowić. Linia G5 Gdów - Stryszowa obejmie miejscowości Zręczyce, Stryszowa. Ponadto została dokonana korekta rozkładów jazdy uwzględniająca zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. W związku ze stale utrzymującą się wysoką ceną paliwa oraz kosztów utrzymania linii bylismy zmuszeni, po dokonaniu analizy, do zwiększenia od dnia 1.09.2022 r. cen biletów. Mamy nadzieję, że nieznaczna podwyżka cen spotka się ze zrozumieniem pasażerów oraz nie będzie miała znaczącego wpływu na jakość świadczonych usług. Nowe godziny odjazdów i ceny biletów zamieszczone zostały poniżej w wykazie linii. Życzymy udanych podróży.


Uruchomienie lokalnego transportu zbiorowego - 3.01.2022 r.

Po dokonaniu analiz, przeprowadzeniu pilotażu i w oparciu o zgłaszane potrzeby, postanowiono o uruchomieniu Gminnych Linii Komunikacyjnych. W tym celu zwrócono się z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewody Małopolskiego o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i podpisaniu umowy o dopłaty, zadanie przeszło w fazę realizacji. Z dniem 3 stycznia br. uruchomione zostały Gminne Linie Komunikacyjne na trasach: G1: Książnice – Trąbki;  G2: Gdów – Niegowić oraz  G3: Gdów – Jaroszówka.

Nadal opracowywane są inne możliwości dotyczące uruchomienia kolejnych tras w ramach Gminnych Linii Komunikacyjnych. O postępach będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej.
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Gdów. Życzymy udanych podróży.