Od 16 marca rusza rejestracja osób z Ukrainy, które chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce

Informacje 15 marca 2022

Wyrobienie numeru PESEL od 16 marca 2022 r / informacja również w j.ukraińskim na stronie www.pomagamukrainie.gdow.pl / інформація також українською на сайті


Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę wyłącznie osobiście, w Urzędzie Gminy w Gdowie adres: Gdów, Rynek 40 w godzinanch pracy  Urzedu tj. Poniedziałek 8:30 - 18:00 Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30 Piątek 7:30 - 14:00
Parter pok.4;  tel. 12 288-96-40 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 102

Ponadto,  od 16 marca w Urzędzie Gminy zostaje uruchomiony Punkt Informacyjny w pok. Nr. 1 ( parter),  w którym osoby z Ukrainy  uzyskają pomoc w wypełnieniu dokumentów  w języku ukraińskim

Ze względu na dużą liczbę osób przebywających w naszej gminie, bardzo prosimy o rozłożenie wizyty w Urzędzie Gminy na najbliższe dni.

Informacja również w j.ukraińskim w wersji PDF

 • Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL
 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię ( fotografie można wykonać nieodpłatnie w Zakładzie Fotograficznym FOTO KULMA Rynek 1253, w sytuacji niedpłatnego wykonania zdjęcia w tym  zakładzie, wniosek musi byc złożony wyłacznie w Urzędzie Gminy w Gdowie)
 •  Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.
 •  Papierowy wniosek składa się osobiście.
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 •  Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet  (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 •    Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 •   Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 •   Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie
 • PESEL jest przydatny m.in. do:
•    korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
•    założenia konta w banku,
•    zapisania dziecka do szkoły,
•    korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.
 • PESEL nadany przed 16 marca

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą mogły ponownie zgłosić się do Urzędu Gminy w Gdowie i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

 • Co to jest profil zaufany?

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).


USTAWA  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaw wersji PDF

Отримання номера PESEL з 16 березня 2022 року


Громадяни України, які хочуть отримати номер PESEL у зв'язку з конфліктом в Україні, зможуть зібрати його в комуні Офіс, Гдув-Ринек 40 понеділок 8:30 - 18:00 вівторок - четвер 7:00 : 30 - 14:00
Кімната на першому поверсі 4; тел. 12 288-96-40 або штаб-квартира 12 251 41 66 і в ext. 102

Крім того, з 16 березня в комуні в кабінеті No1 (перший поверх) запрацює Інформаційний пункт, де люди з України отримають допомогу в заповненні документів українською мовою.У зв'язку з великою кількістю людей, які залишаються в нашому муніципалітеті, ми просимо вас поширити свій візит до комуни офісу на найближчі дні.

PESEL корисний, серед іншого вниз:
• використання медичних послуг та вакцинації,
• відкриття банківського рахунку,
• зарахування дитини до школи,
• використання пільг допомоги біженцям.

 • Як подати заявку на номери PESEL

• При подачі заяви на номер PESEL громадяни України та члени їх сімей зобов'язані прикріпити фотографію. (фотографії можна зробити безкоштовно на фотостудії Gdów, Rynek 1253 FOTO KULMA, у разі неоплачуваного фотографування на цій рослині заявка повинна бути подана тільки в комуну в Гдова)
• При подачі заявки також будуть взяті відбитки пальців у запитуваної особи. Це не стосується дітей до 12 років.
• Паперова заявка подається особисто.
• Додаток безкоштовний.
• Заява заповнюється особою, яка звертається за PESEL або посадовою особою на підставі даних, наданих заявником.
• При собі необхідно мати документ, на підставі якого вони перетнули кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт громадянина України, карту поляка, свідоцтво про народження дітей).
• При подачі заявки варто вказати свою адресу електронної пошти і номер телефону і погодитися на налаштування довіреного профілю. Профіль полегшує боротьбу з різними формальностями в Інтернеті (наприклад, заявка на отримання грошових пільг).

 • Як отримати номер PESEL для дитини

• Заява на дитину може бути подана батьком, тимчасовим опікуном або особою, яка має фактичну опіку над дитиною.
• Відбитки пальців будуть взяті у людей старше 12 років.
• Фотографії також необхідні для присвоєння номера PESEL

 • Номер PESEL видано до 16 березня

Особи, яким вже присвоєно номер PESEL (без фотографій і відбитків пальців), зможуть ще раз повідомити в комуну в Гдові і надати фотографії і залишити відбитки пальців. Відповідно до закону, це необхідно для того, щоб вони могли скористатися рішеннями допомоги, передбаченими Законом «Про допомогу громадянам України».

 • Що таке надійний профіль

Ви хочете займатися офіційними питаннями в Інтернеті? Вам потрібен надійний профіль. Це безкоштовний інструмент, завдяки якому ви можете займатися конкретними офіційними питаннями онлайн, в службах державного управління, не виходячи з дому (m.in ePUAP, CEIDG, ZUS, Податкова служба та офіси комун, повіатів, воєводств та центрального державного управління).


Najnowsze artykuły

InformacjeOświata 30 czerwca 2022

Przedszkolaki ze Szczytnik pomagają innym

InformacjeOświata 29 czerwca 2022

Podsumowanie akcji "Bezpieczne wakacje"

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play