Od 16 marca rusza rejestracja osób z Ukrainy, które chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce

Informacje 15 marca 2022

Wyrobienie numeru PESEL od 16 marca 2022 r / informacja również w j.ukraińskim na stronie www.pomagamukrainie.gdow.pl / інформація також українською на сайті


Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę wyłącznie osobiście, w Urzędzie Gminy w Gdowie adres: Gdów, Rynek 40 w godzinanch pracy  Urzedu tj. Poniedziałek 8:30 - 18:00 Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30 Piątek 7:30 - 14:00
Parter pok.4;  tel. 12 288-96-40 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 102

Ponadto,  od 16 marca w Urzędzie Gminy zostaje uruchomiony Punkt Informacyjny w pok. Nr. 1 ( parter),  w którym osoby z Ukrainy  uzyskają pomoc w wypełnieniu dokumentów  w języku ukraińskim

Ze względu na dużą liczbę osób przebywających w naszej gminie, bardzo prosimy o rozłożenie wizyty w Urzędzie Gminy na najbliższe dni.

Informacja również w j.ukraińskim w wersji PDF

 • Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL
 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię ( fotografie można wykonać nieodpłatnie w Zakładzie Fotograficznym FOTO KULMA Rynek 1253, w sytuacji niedpłatnego wykonania zdjęcia w tym  zakładzie, wniosek musi byc złożony wyłacznie w Urzędzie Gminy w Gdowie)
 •  Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.
 •  Papierowy wniosek składa się osobiście.
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 •  Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet  (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 •    Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 •   Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 •   Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie
 • PESEL jest przydatny m.in. do:
•    korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
•    założenia konta w banku,
•    zapisania dziecka do szkoły,
•    korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.
 • PESEL nadany przed 16 marca

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą mogły ponownie zgłosić się do Urzędu Gminy w Gdowie i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

 • Co to jest profil zaufany?

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).


USTAWA  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaw wersji PDF

Отримання номера PESEL з 16 березня 2022 року


Громадяни України, які хочуть отримати номер PESEL у зв'язку з конфліктом в Україні, зможуть зібрати його в комуні Офіс, Гдув-Ринек 40 понеділок 8:30 - 18:00 вівторок - четвер 7:00 : 30 - 14:00
Кімната на першому поверсі 4; тел. 12 288-96-40 або штаб-квартира 12 251 41 66 і в ext. 102

Крім того, з 16 березня в комуні в кабінеті No1 (перший поверх) запрацює Інформаційний пункт, де люди з України отримають допомогу в заповненні документів українською мовою.У зв'язку з великою кількістю людей, які залишаються в нашому муніципалітеті, ми просимо вас поширити свій візит до комуни офісу на найближчі дні.

PESEL корисний, серед іншого вниз:
• використання медичних послуг та вакцинації,
• відкриття банківського рахунку,
• зарахування дитини до школи,
• використання пільг допомоги біженцям.

 • Як подати заявку на номери PESEL

• При подачі заяви на номер PESEL громадяни України та члени їх сімей зобов'язані прикріпити фотографію. (фотографії можна зробити безкоштовно на фотостудії Gdów, Rynek 1253 FOTO KULMA, у разі неоплачуваного фотографування на цій рослині заявка повинна бути подана тільки в комуну в Гдова)
• При подачі заявки також будуть взяті відбитки пальців у запитуваної особи. Це не стосується дітей до 12 років.
• Паперова заявка подається особисто.
• Додаток безкоштовний.
• Заява заповнюється особою, яка звертається за PESEL або посадовою особою на підставі даних, наданих заявником.
• При собі необхідно мати документ, на підставі якого вони перетнули кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт громадянина України, карту поляка, свідоцтво про народження дітей).
• При подачі заявки варто вказати свою адресу електронної пошти і номер телефону і погодитися на налаштування довіреного профілю. Профіль полегшує боротьбу з різними формальностями в Інтернеті (наприклад, заявка на отримання грошових пільг).

 • Як отримати номер PESEL для дитини

• Заява на дитину може бути подана батьком, тимчасовим опікуном або особою, яка має фактичну опіку над дитиною.
• Відбитки пальців будуть взяті у людей старше 12 років.
• Фотографії також необхідні для присвоєння номера PESEL

 • Номер PESEL видано до 16 березня

Особи, яким вже присвоєно номер PESEL (без фотографій і відбитків пальців), зможуть ще раз повідомити в комуну в Гдові і надати фотографії і залишити відбитки пальців. Відповідно до закону, це необхідно для того, щоб вони могли скористатися рішеннями допомоги, передбаченими Законом «Про допомогу громадянам України».

 • Що таке надійний профіль

Ви хочете займатися офіційними питаннями в Інтернеті? Вам потрібен надійний профіль. Це безкоштовний інструмент, завдяки якому ви можете займатися конкретними офіційними питаннями онлайн, в службах державного управління, не виходячи з дому (m.in ePUAP, CEIDG, ZUS, Податкова служба та офіси комун, повіатів, воєводств та центрального державного управління).


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastrukturaSport 22 lipca 2024

794 000 zł dofinansowania na modernizację boisk "ORLIK" w Gdowie i Niegowici

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT