Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska

08 kwietnia 2021

Numery kontaktowe:

Odpady komunalne, znalezione (zagubione) zwierzęta - pok. 11
12 288-81-34

Odpady komunalne - pok. 10
12 288-81-10

Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska - pok. 8
12 288-81-14

Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, Kierownik Referatu - pok. 7
12 288-81-11

 

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

32-420 Gdów, ul. Rynek 26

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Sprawy prowadzone w obszarze odpadów komunalnych, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (mieszkańcy) deklaracja

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (letnicy) deklaracja

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wniosek o wydanie decyzji karta informacyjna przedsięwzięcia

4. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wniosek

5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wniosek oświadczenie przedsiębiorcy

6. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wniosek

7. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wniosek wzór oświadczenia wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

8. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga zezwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko zgłoszenie

9. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wniosek

10. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu zgłoszenie wniosek o wydanie zaświadczenia

11. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych wniosek oświadczenie przedsiębiorcy

12. Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wniosek