Zakup preferencyjny węgla, dodatki: węglowy, inne rodzaje paliw stałych, elektryczny

Informacje 18 listopada 2022

SPRZEDAŻ PALIWA STAŁEGO/WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH PRZEZ GMINĘ GDÓW

W związku z przystąpieniem Gminy Gdów do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach informujemy, że otrzymaliśmy ofertę dotyczącą ilości i rodzaju sortymentu węgla, który zostanie przyznany do sprzedaży dla gminy na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Otrzymana oferta dotyczy sortymentu: Orzech, Ekogroszek, Kostka.

W związku z powyższym publikujemy „wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego” dla mieszkańców gminy Gdów, którzy są zainteresowani zakupem węgla od gminy.

WZÓR WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA PDF

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Cena sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach w 1 okresie (do 31.12.2022r.) wynosi: 1850 zł. brutto.

W związku z podziałem zakupu węgla na preferencyjnych warunkach na okresy informujemy, że obecnie przyjmowane będą tylko wnioski na 1 okres, tzn. do 31.12.2022r. (1500 kg). Wnioski na 2 okres – od 1.01.2023r. będzie można składać w terminie późniejszym (na kolejne 1500 kg), o którym poinformujemy w późniejszym czasie.

Ponieważ ilość węgla, jaką podmiot wprowadzający zadeklarował dla gminy jest niższa niż złożone zapotrzebowanie informujemy, że złożenie wniosku nie będzie jednoznaczne z realizacją zamówienia.

Wniosek należy złożyć w punktach przyjmowania wniosków o dodatek węglowy tj. w  biurze Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, które znajduje się w  budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Myślenickiej 2 (I piętro, wejście od strony północnej – parkingu, pokój nr 1) oraz na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Gdów (Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów – parter).

Wniosek można złożyć osobiście w formie papierowej we wskazanych punktach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 288 81 51.

Wnioski będą przyjmowane od dnia dzisiejszego tj. 18 listopada (piątek) do 15 grudnia 2022 r.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, uprawnioną do zakupu preferencyjnego węgla jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wnioskujący będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (co najmniej 1500 kg w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31.12.2022r., lub co najmniej 3000 kg w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu w okresie od 1.01.2023r.).

Informacje dotyczące dystrybucji węgla na terenie Gminy Gdów.

Węgiel będzie dystrybuowany przez 3 składy węgla. Na obecną chwilę będą to punkty:

  1. Zakład Transportowo-Handlowy Andrzej Krysa - skład materiałów sypkich i opału, Bilczyce 330, 32-420 Gdów
  2. Centrum Budowlane Niegowić, 32-420 Niegowić 1
  3. Ładyga Piotr. Sprzedaż towarów masowych, 32-420 Gdów, MYŚLENICKA 687

 

INFORMACJE NA TEMAT POZOSTAŁYCH FORM WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW

 

DODATEK WĘGLOWY

Przypominamy, że możliwość składania wniosków o dodatek węglowy mija z dniem 30 listopada br.

LINKI DO INFORMACJI:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 288 81 51.

 

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Przypominamy, że możliwość składania wniosków o dodatek węglowy mija z dniem 30 listopada br.

LINKI DO INFORMACJI:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:    Przyjmowanie wniosków (biuro Urzędu Gminy Gdów) –  12 288 81 51    Obsługa merytoryczna spraw (GOPS – Dział świadczeń rodzinnych) – 12 284-66-83

 

DODATEK ELEKTRYCZNY

Informujemy, że w celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen energii, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wprowadzony został dodatek elektryczny. Zgodnie z ww. ustawą dodatek elektryczny będzie przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i źródło zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub zapisanych po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny będzie wynosił 1000 zł. Natomiast w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5MWh, dodatek elektryczny będzie wynosił 1500 zł.

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie (Myślenicka 145, 32-420 Gdów) od grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Więcej szczegółowych informacji będzie dostępne po wejściu w życie stosownych rozporządzeń, w tym wzoru wniosku o dodatek elektryczny o czym będziemy Państwa informować.Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 04 marca 2024

Prace na drogach gminnych

Informacje 01 marca 2024

75. Sesja Rady Gminy Gdów

InformacjeWydarzeniaSport 04 marca 2024

Spotkanie z Wiceministrem Sportu i Turystyki