Jubileusz 20-lecia urzędowania Wójta Gminy Gdów

Informacje 22 listopada 2022

Szanowni Mieszkańcy!

20 listopada 2002 roku odbyła się inauguracyjna Sesja Rady Gminy Gdów, podczas której złożyłem ślubowanie jako nowo wybrany Wójt Gminy Gdów. Od tego czasu mija właśnie 20 lat. Wiele się przez tan czas wydarzyło, a w ciągu ostatnich 20 lat Gmina Gdów bardzo się zmieniła. Obejmowałem urząd jeszcze przed wejściem Polski do Unii  Europejskiej, z budżetem w wysokości kilkunastu milionów, dziś procedujmy budżet na rok 2023 w wysokości ponad 100 milionów. Przez dwie dekady, wspólnie z Radnymi pięciu kadencji udało się wykonać wiele inwestycji podnosząc jakość życia naszych Mieszkańców.

Z udziałem środków własnych, jak i pozyskanych z programów unijnych i rządowych inwestowaliśmy w infrastrukturę oświatową (remontując placówki, budując sale gimnastyczne i nowe obiekty oświatowe: gimnazjum, przedszkole, żłobek…) i społeczną, w tym odnowy centrów wsi. Oprócz największej i najbardziej oczekiwanej inwestycji, jaką była budowa obwodnicy Gdowa z nowym mostem na Rabie, udało się wyremontować szereg dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, chodników, mostów oraz przepustów. To dzięki remontom mostków na drogach wojewódzkich ( i zwiększeniu tonażu), a następnie budowie obwodnicy możliwy był rozwój naszej strefy przemysłowej, w której dziś lokują się kolejne firmy. Drogi i chodnik to temat, w którym wciąż mamy wiele do zrobienia, bo na terenie naszej Gminy mamy ponad 200 km dróg gminnych i wewnętrznych, 24 km dróg wojewódzkich i 55 km dróg powiatowych, a potrzeby w tym zakresie wciąż są priorytetowe dla Mieszkańców.

Na przestrzeni lat udało się wyremontować remizy (łącznie z wybudowaniem nowoczesnego obiektu w Cichawie) i doposażyć 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, inwestując tym samym w bezpieczeństwo naszych Mieszkańców. Temu również służyły nasze starania o stacjonowanie w Gdowie stacji pogotowia ratunkowego i całodobowej opieki lekarskiej.

Poprawiamy stan naszej infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (powstała oczyszczalnia ścieków, inwestujemy w studnie głębinowe, zbiorniki na wodę pitną), zabiegamy o środki zewnętrzne na bardzo kosztowne, kolejne etapy kanalizacji. W gospodarce odpadami staramy się inwestować w nowoczesne rozwiązania służące mieszkańcom, jak chociażby  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów i  szereg projektów w zakresie ekologii (wymiany pieców, przydomowe oczyszczalnie, termomodernizacja czy fotowoltaika).

Inwestujemy w rekreację i poprawę warunków spędzania czasu wolnego poprzez budowę  nowoczesnych obiektów: hali sportowo-widowiskowej  w Gdowie, sal gimnastycznych, boisk wielofunkcyjnych, siłowni plenerowych, placów zabaw,  Stref Rekreacji Zarabie, ścieżek i tras rowerowych. 29 wiosek stanowiących naszą gminę to wyzwanie w zakresie niezbędnych inwestycji i potrzeb, jakie zgłaszają nam Mieszkańcy. Od lat uczestnicząc w prawie wszystkich zebraniach wiejskich staram się rozmawiać i wspólnie z Radą Gminy planować kolejne działania w tym obszarze.

Trudno w kilku zdaniach podsumować dwadzieścia lat pracy samorządowej. Z pewnością były to lata wytężonej pracy z radnymi, sołtysami, pracownikami Urzędu i jednostek gminnych, placówek oświatowych i organizacjami pozarządowymi. Mam głębokie przekonanie, że wiele udało się dla naszej Gminy zrobić, były też niepowodzenia i trudności. Ale w zmieniającej się dynamicznie sytuacji w zakresie finansów publicznych, przepisów prawa i oczekiwań społecznych zawsze starałem się szukać rozwiązań z myślą o zrównoważonym rozwoju gminy. Warto tutaj dodać, że na przestrzeni tych dwudziestu lat budżet naszej gminy zawsze był bezpieczny. Dbałość o stabilizację finansową  gminy była od początku moim priorytetem i tak jest również teraz, w niestabilnej sytuacji gospodarczej, w której się znajdujemy i w obliczu wyzwań jakie nas czekają w najbliższej przyszłości.

Nie sposób również nie wspomnieć o obszarze społecznym i wszystkich organizacjach, z którymi z powodzeniem i wielką satysfakcją dane mi było i jest współpracować, a z których nasza gmina słynie. Druhowie strażacy, koła gospodyń, kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia budowały i wciąż budują wizerunek tej gminy, a poprzez swoje działania są silnym wsparciem i pomocą dla gminnego samorządu.

Szanowni Mieszkańcy! Dziękuję Wam za lata zaufania, jakim mnie obdarzacie podczas kolejnych wyborów powierzając mi funkcję Gospodarza Gminy Gdów. Dziękuję Radnym wszystkich kadencji, z którymi miałem i mam przyjemność pracować, pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych, Sołtysom i Radom Sołeckim, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i wszystkim, którzy mnie w tej niełatwej pracy wspierają i liczę gorąco na dalszą pomoc, wsparcie i współpracę w codziennej pracy na rzecz naszej Gminy.


                                                                       Wójt Gminy Gdów
                                                                         Zbigniew Wojas


Najnowsze artykuły

InformacjeKultura 05 grudnia 2022

Spotkanie ze Św.Mikołajem

Informacje 05 grudnia 2022

Strażackie podsumowanie roku

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play