178.rocznica Bitwy pod Gdowem

InformacjeKultura 28 lutego 2024

W 178. rocznicę „Bitwy pod Gdowem 26 lutego 1846 r.” przy Kopcu – Mogile na gdowskim cmentarzu parafialnym uczczono pamięć poległych 154 powstańców. Do udziału w tej szczególnej lekcji historii zaprosił Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas. Przybyłych na cmentarz w Gdowie powitała Dyrektor Centrum Kultury Gdów Wioleta Chmiela, a okolicznościowe przemówienie wygłosił Gospodarz Gminy Gdów  dziękując wszystkim za udział w obchodach.Uroczystości uświetniła warta zaciągnięta przy Kopcu - Mogile przez strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2077 Kraków oraz harcerzy 2. Szczepu "Nadrabiańskiego " im. Szarych Szeregów w Marszowicach.  

Hołd bohaterom walk z 1846 roku oddali m.in. Starosta Wielicki Adam Kociołek, Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, Sekretarz Gminy Gdów Bożena Malarczyk, radna powiatowa Edyta Trojańska - Urbanik, sołtys Gdowa i radny Gminy Gdów Zbigniew Gumułka,  Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2077 Kraków Hubert Cora, górnicy z Kopalni Soli "Wieliczka",  Klub Przyjaciół Wieliczki z panią Prezes Jadwigą Duda z sekcji  historii i ochrony zabytków, delegacja Stowarzyszenia Historia i Tradycja w Gdowie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gdowie, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Przedstawiciele Muzeum Żup Krakowskich. W imieniu społeczności szkolnej wiązankę złożyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Gdowie oraz Marszowicach, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce oraz harcerze 2. Szczepu Nadrabiańskiego im. Szarych Szeregów w Marszowicach.  

Przy dźwiękach werbla muzyka z Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gdów złożono kwiaty i zapalono znicze oraz pomodlono się w intencji zmarłych. Uroczyście odśpiewano hymn. Po zakończeniu części oficjalnej członkowie Klubu Przyjaciół Wieliczki odwiedzili grób Ś. P. Tadeusza Kuliga, dyrektora gdowskiego liceum a jednocześnie  badacza lokalnej historii Gdowa. Uroczystości zakończono wspólnym zdjęciem przy Kopcu – Mogile.

Następnie zebrani udali się do Centrum Kultury w Gdowie, gdzie  harcerze z Marszowic odczytali wspomnienia z rabacji chłopskiej 1846 roku w relacji ówczesnego proboszcza parafii w Niegowici ks. Jana Popławskiego, a słowo do wszystkich uczestników wydarzenia skierowała pani Jadwiga Duda.

Nie byliśmy wolnym krajem, to był zabór austriacki. Ci ludzie, którzy zginęli, zostali ograbieni z ubrań, z butów, pochowani w 3 dołach na pastwisku koło cmentarza. I tak leżeli 50 lat. Dopiero w 1896 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie podjęła trud ekshumowania tych ludzi, wzniesienia kopca i na tym kopcu w 1906 r. wystawiono piękną figurę Rachel, opłakującą swoje dzieci z napisem "BOŻE ZBAW POLSKĘ" . Figurę wykonał Wojciech Samek z Bochni.  Pomnik ufundowała między innymi rodzina pułkownika Michała Rottermunda, który dowodził oddziałem powstańczym pod Gdowem. Dziękuję Wam serdecznie, że tego wysłuchaliście. Obyśmy nigdy nie dożyli takich czasów, bo to była walka bratobójcza Polaka z Polakiem- powiedziała Jadwiga Duda, Prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki.Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 11 kwietnia 2024

Kontynuacja budowy kanalizacji w Marszowicach