Tereny inwestycyjne

Gmina Gdów jest największą z gmin powiatu wielickiego, położoną na granicy Pogórza Wielickiego i Pogórza Wiśnickiego malowniczo podzielonego doliną rzeki Raby. Gmina jest położona na przecinających się szlakach komunikacyjnych, na obszarze 109 km zamieszkałym przez 18296 mieszkańców (dane GUS 2019 r.). W skład gminy wchodzi 29 miejscowości, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 168 osób/km2.

Dla potencjalnych inwestorów niewapliwym atutem gminy jest:

  • dogodne położenie komunikacyjne -  lokalizacja w centrum krzyżujących się dróg wojewódzkich i niewielkiej odległości od stolicy małopolski.
  •  walory turystyczne i kulturowe-  kilometry zielonych terenów położonych w dolinie rzeki Raby, stawów, zakątków przyrody zapewniają możliwości rekreacji i wypoczynku.
  • bogata  aktywnego spędzania czasu -baza  obiektów sportowych, wielofunkcyjnych boisk, hali sportowo-widowiskowej, terenów rekreacyjnych i szlaków turystycznych.
  • wciąż rozwijająca się baza edukacyjna
  • przyjazne mieszkańcom inwestycje, otawarty samorząd oraz aktywna społeczność lokalna służąa poprawie wspólnej jakości życia.

Dla przyszłych inwestorów  przygotowalismy zbiór niezbędnych informacji o gminie- zapraszamy na www.inwestycje.gdow.pl


1.TERENY POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ 

  • Tereny inwestycyjne w Cichawie
  • Tereny inwestycyjne w Fałkowicach

2. TERENY POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ