58.Sesja Rady Gminy Gdów

Informacje 25 listopada 2022

24 listopada odbyła się 58. Sesja Rady Gminy Gdów, podczas której radni procedowali m.in. nad  zmianami w uchwale budżetowej, udzieleniem dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych, przyjęli informacje Wójta Gminy Gdów o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022, uchwalili  Roczny Plan Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 oraz podjęli uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Marszowice- obszar „Marszowice - 2”, dla części sołectwa Winiary- obszar „Winiary-1” oraz dla sołectwa Książnice w jego granicach administracyjnych - obszar „Książnice - 1”.

W przerwie obrad Radni Gminy Gdów wraz z Przewodniczącym Rady Tadeuszem Ciężarkiem złożyli na ręce Wójta Zbigniewa Wojasa gratulacje z okazji Jubileuszu 20-lecia sprawowania Urzędu:
 

Szanowny Panie Wójcie,
Minęło dwadzieścia lat Pana pracy na rzecz lokalnej społeczności, wypełnionej odpowiedzialnością oraz tworzeniem warunków dla jej rozwoju. Pracy pełnej poświęcenia, ofiarności i wytrwałości. Rada Gminy Gdów, doceniając Pana zaangażowanie w ideę rozwoju naszej Gminy, w umacnianie więzi lokalnych, budowanie samorządności lokalnej oraz aktywność społeczną, wyraża słowa szacunku i podziękowania. Dziękujemy za wzorową współpracę, skutkującą wieloma pozytywnymi efektami. Życzymy, aby Pana owocna praca przełożyła się na szereg dalszych sukcesów.

 Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie