601 995,00 zł dofinansowania dla Gminy Gdów

Informacje 04 kwietnia 2024

Wczoraj Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas odebrał w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie symboliczny czek na kwotę 601 995,00 zł stanowiący dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do następujących konkursów i projektów:

  • Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS -175 460 zł dofinansowanie budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Fałkowicach.
  • Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024 -40 000 zł na zakup elementów wyposażenia świetlic wiejskich w Pierzchowie, Krakuszowicach, Liplasie, Zagórzanach, Klęczanie, Stryszowej, Czyżowie, Książnicach, Zborczycach, Wiatowicach, Wieńcu, Bilczycach, Niżowej i Szczytnikach.
  • Małopolskie OSP 2024 -68 000 zł (48 tys. zł dotacja celowa na remont boksów garażowych OSP Gdów oraz 20 tys. na zakup odzieży ochronnej dla jednostek OSP z terenu gminy Gdów).
  • Projekt "Już pływam"- 13 010,00 zł ( dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych).

oraz na wsparcie finansowe zadań:

  • Zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki- 33 000 zł dotacja celowa.
  • modernizacja/ budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2024 na terenie Gminy Gdów -272 525 zł.

Najnowsze artykuły