Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informacje 03 listopada 2021

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca br. obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca br. termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

ULOTKA INFORMACYJNA

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
- elektronicznie, przez stronę www.ceeb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.
- w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Gminy Gdów albo wysyłając ją tradycyjną pocztą

Deklaracja - budynki i lokale mieszkalne Deklaracja - budynki i lokale niemieszkalneNajnowsze artykuły

InformacjeOświata 30 czerwca 2022

Przedszkolaki ze Szczytnik pomagają innym

InformacjeOświata 29 czerwca 2022

Podsumowanie akcji "Bezpieczne wakacje"

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play