Do szkoły czas! Narada z dyrektorami.

InformacjeOświata 31 sierpnia 2021

Przedszkolaki i uczniowie z utęsknieniem czekają na jutrzejszy powrót do sal zabaw i szkolnych ław, a w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego w Urzędzie Gminy odbyła się narada, w czasie której wręczono akty powołania dyrektorom placówek oświatowych oraz omawiano przygotowania do rozpoczęcia nauki stacjonarnej zgodnie z wymogami dotyczącymi przeciwdziałania COVID-19.

Wiosną zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów w czterech placówkach oświatowych. W komisjach konkursowych zasiadali przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego -  wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie, członkowie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z danej placówki, a także przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W Przedszkolach w Gdowie i Szczytnikach oraz Szkole w Bilczycach dyrektorami pozostaną dotychczasowe szefowe, natomiast nowy dyrektor będzie w Szkole w Szczytnikach.

Podczas narady Wójt Gminy Gdów wręczył akty powołania dyrektorom placówek oświatowych wyłonionym w tegorocznych konkursach:
Przedszkole Samorządowe w Gdowie - Urszula Janicka (powierzenie stanowiska dyrektora na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026r.)
Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach - Edyta Książek (powierzenie stanowiska dyrektora na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026r.)
Szkoła Podstawowa w Bilczycach - Ewa Dziedzic (powierzenie stanowiska dyrektora na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026r.)
Szkoła Podstawowa w Szczytnikach – Marcin Korbut (powierzenie stanowiska dyrektora na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026r.)

Dodatkowo, zmiana na stanowisku dyrektora nastąpi również w Szkole Podstawowej w Książnicach, ponieważ dotychczasowy dyrektor Grzegorz Piętak od 1 lipca br. został powołany na stanowisko zastępcy wójta gminy Gdów. Pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły powierzone zostało Agnieszce Partyce-Wiej (na okres od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022r.).

Ponadto, podczas narady przedstawicieli władz samorządowych z dyrektorami placówek oświatowych poruszono szereg spraw organizacyjnych.Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie