Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych

InformacjeInwestycje i infrastruktura 22 lutego 2024

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. wprowadza proekologiczne rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii. W ramach zadania własnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp.  z o.o.”  zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne wspomagające zasilanie Oczyszczalni Ścieków w  Gdowie, Stacji Uzdatniania Wody w Cichawie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Gdowie.

Koszt inwestycji realizowanej przez firmę  Promika Sp. z o.o. wyniesie 520.880,40 zł brutto i zostanie w całości pokryty ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej.   
Przy każdym z obiektów, na konstrukcjach wsporczych, zostanie zamontowany układ 104 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy max. 50kWp.  Rozwiązanie takie przyczyni się do znacznego spadku zapotrzebowania na energię pochodzącą z sieci energetycznej obniżając koszty funkcjonowania i utrzymania przedsiębiorstwa .Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 11 kwietnia 2024

Kontynuacja budowy kanalizacji w Marszowicach