Świetlica jak nowa...

InformacjeInwestycje i infrastruktura 09 listopada 2023

Na ukończeniu są już prace remontowe w Świetlicy Wiejskiej  zlokalizowanej na działce nr 4 w Winiarach. W budynku wykonano: wymianę obicia ścian zewnętrznych z desek, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymianę okien skrzynkowych i drzwi zewnętrznych, poprawę estetyki cokołu, wymianę rur spustowych i odtworzenie opaski przy budynku i remont wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Zadanie dofinansowane jest przez Województwo Małopolskie w ramach operacji „Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Gdów- Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 4 w Winiarach”, której celem jest poprawa oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Gdów poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Gdów i poszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej

Kwota dofinansowania to 81 553,00 zł, a koszty realizacji zadania to 151 944,00 zł.

 

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Gdów- Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 4 w Winiarach”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości 81 553,00 zł. Celem projektu była poprawa oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Gdów poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Gdów i poszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej.   Lokalizacja operacji Gdów.

www.dolinaraby.pl


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Gmina Gdów
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                        Najnowsze artykuły