„Kapliczki Małopolski_2023”- 22 tys.dotacji na remont kapliczki w Książnicach

InformacjeKultura 02 czerwca 2023

22 tys. dotacji, w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2023” organizowanego przez UM Województwa Małopolskiego, przyznano Gminie Gdów na prace restauratorskie i konserwatorskie kapliczki z figurą Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem położonej w Książnicach. Kolumnowa Kapliczka Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem  jest najwyższą z wielopiętrowych kapliczek  położonych w powiecie wielickim, a co za tym idzie unikatowa  na skalę  powiatu.  Została ona  ufundowana w 1875 roku przez  Rafała  i Annę Pilchów.

Przydrożna kapliczka ma formę trzykondygnacyjnej  z wysokimi (ponad 2,0 m ) figurami- rzeźbami i płaskorzeźbami. Boczne ściany trzeciego piętra Kapliczki zajmują święci Rafał Archanioł i św. Tekla, drugiego piętra Józef i Matka Boża, natomiast pierwszego piętra -święci Stanisław i Katarzyna. Na drugim  piętrze od frontu  znajduje się  figura św. Anny. Kapliczka  powstała  jako wotum wdzięczności za dar życia  dzieci fundatorów: Tekli, Stanisława i Jakuba.

W ramach konserwacji Kapliczka wymaga czyszczenia, odsalania, utwardzenia kamienia, uzupełnienia ubytków oraz brakujących elementów Zgodnie z informacją uzyskaną od  konserwatora  zabytków jest ona w złym stanie technicznym. Prace konserwatorskie i restauratorskich przy kapliczce powinny objąć:  zabezpieczenie, zahamowanie postępujących procesów destrukcji, wyeksponowanie i odtworzenie zatraconych wartości artystycznych i estetycznych kapliczki, a w efekcie przywrócenie jej pierwotnego wyglądu.

Całkowita wartość robót konserwatorskich 46 863,00 zł
Dotacja: 22.000,00 złNajnowsze artykuły