KOMUNIKAT dot. wystąpienia ognisk ptasiej grypy

Informacje 19 maja 2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce informuje o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie Powiatu Wielickiego w miejscowościach: Wieniec, gmina Gdów oraz Brzegi, gmina Wieliczka.

W związku z powyższym zaleca się:

  • utrzymywanie drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w odosobnieniu, w zamknięciu, bez kontaktu z dzikim ptactwem,
  • stosowanie przez osoby mające kontakt z drobiem środków higieny, w tym mycia i dezynfekcji rąk oraz obuwia,
  • zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami

Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie