Ogłoszenie ws. konsultacji społecznych

Informacje 23 października 2023

Wójt Gminy Gdów informuje o konsultacjach społecznych projektu dokumentu ,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gdów na lata 2023-2027”

Przedmiot konsultacji:
Projekt dokumentu pn. ,, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gdów na lata 2023-2027”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
- od dnia 7 listopada 2023 r. do dnia 15 listopada 2023 r.
Zasięg terytorialny konsultacji: Konsultacje mają zasięg ogólnogminny z uwagi na przedmiot konsultacji, który dotyczy mieszkańców całej Gminy Gdów.

Forma przeprowadzenia konsultacji:

1.Badanie opinii mieszkańców w drodze ankiety poprzez:
- udostępnienie formularza ankietowego w Urzędzie Gminy Gdów, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów, Dziennik Podawczy
- udostępnienie formularza ankietowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów www.gdow.pl.
2. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców zaplanowane w dniu 13 listopada 2023 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Gdów

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji:
Kierownik Referatu Współpracy, Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy Gdów

Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji:
- konsultacje będą prowadzone od dnia 7 listopada 2023 r. do dnia  15 listopada 2023 r.
- miejsce prowadzenia konsultacji: Urząd Gminy Gdów, ul. Rynek 40, 32 – 420 Gdów,
- wypełnione formularze ankietowe można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Gdów lub przesłać na adres pocztowy Urzędu Gminy Gdów, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów do dnia zakończenia konsultacji tj. r. do dnia 15 listopada  (decyduje data wpływu).

 


Najnowsze artykuły

InformacjeKultura 22 lutego 2024

178. rocznica bitwy pod Gdowem

InformacjeInwestycje i infrastruktura 22 lutego 2024

Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych