Najlepsze z najlepszych!

InformacjeOświata 22 września 2021

Julia Celary, Natalia Musiał oraz Gabriela Gumułka to absolwentki szkół podstawowych w Szczytnikach, Marszowicach i Zręczycach, które w roku szkolnym 2020/2021 zostały wyróżnione nagrodą edukacyjną przyznawaną przez Wójta Gminy Gdów za najlepsze wyniki w nauce.

Wyróżnienia trafiły do absolwentów, którzy spełnili kryteria określone w Regulaminie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów". Nagrody w wysokości 1 500zł. zostały przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskanie w swoich szkołach najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty, a także za wzorowe zachowanie. W gronie laureatek znalazły się: Julia Celary (SP w Szczytnikach), Natalia Musiał (SP w  Marszowicach) oraz Gabriela Gumułka (SP w Zręczycach).

Ponadto, Wójt Gminy Gdów złożył gratulacje na ręce rodziców podkreślając osiągnięcia uczennic w całym etapie edukacyjnym, ich bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wykazywanie się sumiennością w wypełnianiu obowiązków uczniowskich i koleżeńskich, przez co były wzorem dla rówieśników.

Serdeczne gratulacje!Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 stycznia 2022

Umowa zawarta. Powstanie 100 przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacje 18 stycznia 2022

Wyniki konsultacji społecznych

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play