Otwarcie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Jaroszówce

InformacjeOświata 17 kwietnia 2024

Dziś w Szkole Podstawowej w Jaroszówce odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni, która powstała dzięki pozyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

W otwarciu udział wziął Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas wraz z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaroszówce panią Katarzyną Nawrot. Otwarciu towarzyszył krótki występ artystyczny uczniów oraz wręczenie nagród w postaci nasion dla każdej z klas za zaangażowanie w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Szkoła w Jaroszówce wzięła udział w programie „Ekopracownia – zielone serce szkoły” dzięki czemu pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 000 zł (w tym 5 tys. zł wkładu własnego) na stworzenie pracowni przyrodniczej. Dzięki temu uczniowie zyskali przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Nowoczesne ekopracownie w szkołach mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wizyta w szkole była także okazją do zobaczenia postępu prac remontowych prowadzonych przy dostosowaniu dawnego mieszkania na nową salę lekcyjną oraz łazienkę.Najnowsze artykuły

Informacje 21 czerwca 2024

Weekendowe propozycje

Informacje 21 czerwca 2024

Apel o racjonalne korzystanie z wody