W Szkole Podstawowej w Jaroszówce i Szkole Podstawowej w Zręczycach powstaną EKOPRACOWNIE

InformacjeOświata 15 maja 2023

Gmina Gdów przy współpracy ze szkołami podstawowymi z Jaroszówki i Zręczyc złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski w obrębie dwóch kategorii tj. dofinansowujących Ekopracownię przyrodniczą oraz Ekopracownię OZE. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły w ramach naboru uzupełniającego do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na zadania z zakresu wyposażenia i utworzenia EKOPRACOWNI w 2 obszarach tematycznych.

Złożone wnioski przez Gminę przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, w wyniku czego przydzielono kwotę dofinansowania 45 000,00 zł na utworzenie Ekopracowni przyrodniczej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce oraz kwotę dofinansowania 67 500,00 zł  na utworzenie Ekopracowni dotyczących odnawialnych źródeł energii dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach. Po podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie przez Gminę i Wojewódzki Fundusz utworzone i wyposażone zostaną dwie ekopracownie, z których będą mogły korzystać szkoły z terenu naszej gminy, jak i powiatu.  

Więcej informacji można zaczerpnąć na stronie:
https://www.wfos.krakow.pl/wyniki-naboru-do-prwee-na-ekopracownie/Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie