W Szkole Podstawowej w Pierzchowie osłonięto tablice pamiątkowe i otwarto przewiązkę

InformacjeOświata 13 czerwca 2023

Pamiątkowe tablice, upamiętniające wieloletnich dyrektorów szkół i  wychowawców wielu pokoleń– Bronisława Gawłowicza i Heleny Wojtas, zostały dziś odsłonięte  w dowód  wdzięczności za ich wieloletnią służbę szkole, społeczności lokalnej i tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”.

W uroczystości wzięli udział; Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas wraz z  Zastępcą Grzegorzem Piętakiem, Sekretarz Gminy Gdów Bożena Malarczyk, Skarbnik Gminy Gdów Katarzyna Lisowska, Proboszcz parafii w Niegowici ks. Janusz Łomzik, Dyrektor Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty w Gdowie Julita Natkaniec, wieloletni sołtys Pierzchowa Józef Kostuch, płk. Włodzimierz Wowa – Brodecki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchowie Grażyna Pogorzelczyk-Kluska wraz z nauczycielami i społeczności szkolną, dyrektorzy szkół, bliscy upamiętnionych dyrektorów oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, w asyście uczniów, Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa, córki pana Bronisława Gawłowicza – Wiesławy Fąfary i sołtysa Pierzchowa osłonięto tablice pamiątkowe. Hołd upamiętnionym oddał również płk. Wowa – Brodecki. Zebrani symbolicznie przecięli także wstęgę w przewiązce łączącej szkołę z salą gimnastyczną, a jej poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Janusz Łomzik.  Łącznik używany jest już od roku i ułatwia pokonanie drogi na lekcje wychowania fizycznego.

Słowa wdzięczności dla upamiętnianych dziś dyrektorów szkół skierował Wójt Gminy Gdów, podkreślając niezwykle ważną  pracę społeczników na rzecz małych ojczyzn. Dokonania byłych dyrektorów szkół przypomniała także dyrektor Grażyna Pogorzelczyk – Kluska, a podziękowanie społeczności Pierzchowa, społeczności szkolnej oraz  Wójtowi Gminy Gdów i płk. Wowie- Brodeckiemu złożyła córka pana Gawłowicza -Wiesława Fąfara. Postać wieloletniej dyrektor Heleny Wojtas  w ciepłych słowach przypomniał przyjaciel Jej i Pierzchowa- płk. Wowa -Brodecki. W programie słowno – muzycznym zaprezentowała się również młodzież szkolna, prezentując wiersze poetki z Pierzchowa Genowefy Chmielek, ale także pieśni patriotyczne i tańce narodowe. Piękną oprawę uroczystości stanowiły archiwalne zdjęcia byłych dyrektorów, dawnego i obecnego budynku szkoły oraz miejscowości.

Bronisław Gawłowicz - pochodził z Bratucic, ale jak sam pisał „Bratucice to miejsce urodzenia, a  druga moja mała ojczyzna to Pierzchów”. Wychowany w rodzinie nauczycielskiej, przybył do Pierzchowa dokładnie 1 sierpnia 1950 r. Początki jego pracy nie były łatwe. Nauczał wraz żoną w małej drewnianej szkółce z 1891 r, a do 1962 r. także w drugiej wynajmowanej u okolicznego gospodarza.

W grudniu 1962 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły wybudowany w ramach akcji 1000 szkół na 1000-lecie państwa. Szkołę wybudowano przy dużym zaangażowaniu społeczności Pierzchowa, która w czynie społecznym przywiozła cegłę z Łężkowic oraz pomogła przy budowie, podobnie jak jednostka wojskowa imienia Dąbrowskiego z Częstochowy. Dyrektor Gawłowicz zabiegał, by nowej szkole nadano właśnie imię generała Dąbrowskiego. Do końca swojego życia obdarzany był przez społeczność Pierzchowa szacunkiem i wdzięcznością.

Helena Wojtas – urodzona w Woli Zręczyckiej.  Ukończyła liceum w Gdowie, potem Studium Nauczycielskie w Bochni, polonistykę na WSP w Krakowie. Najpierw uczyła w Niegowici, gdzie pracowała około 25 lat jako polonistka. Od 1 września 1984 r. do 1999r.  pełniła funkcję dyrektora szkoły w Pierzchowie. Stała się wielką orędowniczka propagowania postaci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. W 1992 r. przekazano i poświecono szkolny sztandar z wizerunkiem patrona – gen. J. H. Dąbrowskiego. W czerwcu 1996 r. poświecono kamień węgielny pod budowę kopca. Na przestrzeni lat dyr. Helena Wojtas oprowadziła po  Izbie Pamięci, Pomniku i Kopiecu niezliczoną ilość grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej zaangażowanie w kultywowanie tradycji Mazurka Dąbrowskiego wzmacniała przyjaźń z pułkownikiem kawalerii Włodzimierzem Wową - Brodeckim, „pierwszym ułanem Rzeczypospolitej”. Przez lata wspólnie przygotowali kolejne wydarzenia upamiętniające rocznice związane z postacią bohatera narodowego. Jako przewodnicząca Komitetu Opieki nad Kopcem, niestrudzenie propagowała wiedzę o twórcy Legionów Polskich i Hymnie Narodowym. Zawsze zaangażowana w krzewienie wiedzy i tradycji o Generale wśród mieszkańców i gości przybywających do Pierzchowa. Organizowała liczne konkursy patriotyczne dla dzieci i młodzieży, a także uroczystości rocznicowe z udziałem mieszkańców i gości z całej Małopolski.

Cześć ich Pamięci.Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach