Rozpoczęła się kampania sprawozdawcza w OSP

Informacje 31 stycznia 2023

Od Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP Winiary rozpoczęła się kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP Gminy Gdów. Zebrania potrwają do końca marca. Dotychczas obyły się 3 zebrania  w jednostkach: OSP Winiary (21.01.br.), OSP Fałkowice (28.01.br.) i OSP Książnice( 28.01.br.).

Co roku, w czasie zebrań strażacy przedstawiają sprawozdania z działalności danej jednostki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Druhowie ustalają i zatwierdzają także plan działalności i plan finansowy na bieżący rok. W zebraniach biorą udział strażacy, młodzieżowe drużyny pożarnicze, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Do najważniejszych działań podejmowanych w ubiegłym roku przez ochotników z Gminy Gdów można zaliczyć: udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działania związane  z wybuchem wojny na Ukrainie (m.in. pomoc w organizacji transportu darów i zbiórek), uczestnictwo w uroczystościach o charakterze religijnym, państwowym i strażackim, współpracę z lokalnymi organizacjami i inne.

Walne zebrania sprawozdawcze odbywają się we wszystkich 20 jednostkach na terenie Gminy Gdów – Bilczyce, Cichawa, Fałkowice, Gdów, Klęczana, Książnice, Kunice, Liplas, Marszowice, Niegowić, Niewiarów, Nieznanowice, Pierzchów, Stryszowa, Szczytniki, Wiatowice, Wieniec, Winiary, Zagórzany, Zręczyce.

Fotografie  z zebrania sprawozdawczego OSP Winiary.Najnowsze artykuły