Spotkanie z zarządami Kół Gospodyń Wiejskich

Informacje 16 stycznia 2024

Z udziałem Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich spotkały się na podsumowaniu ubiegłego roku i omówiły plan działania na pierwsze półrocze 2024 roku.

W spotkaniu udział wzięły również: Sekretarz Gminy Gdów Bożena Malarczyk, Dyrektor Centrum Kultury Wioleta Chmiela oraz Kierownik Referatu Współpracy, Komunikacji Społecznej i Promocji Edyta Trojańska- Urbanik.

Podczas spotkania Gospodarz Gminy Gdów podziękował paniom za zaangażowanie w szereg wydarzeń na terenie naszej Gminy, przedstawił również wstępny harmonogram działań zaplanowanych przez Gminę Gdów, a dyrektor Centrum Kultury w Gdowie omówiła wydarzenia kulturalne zaplanowane w najbliższych miesiącach.

Panie uzyskały również informacje o aktualnych możliwościach pozyskiwania dotacji i środków zewnętrznych na wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie