Trwa kampania sprawozdawcza w OSP

Informacje 11 lutego 2022

Luty i marzec to czas podsumowań ubiegłorocznej działalności ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie Gminy Gdów.

Do zorganizowanie walnego zebrania sprawozdawczego obliguje statut - podstawowy dokument każdej organizacji. Co roku, w czasie zebrań strażacy przedstawiają sprawozdania z działalności danej jednostki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Zgodnie z procedurą po odczytania sprawozdań komisji rewizyjnej odbywa się głosowania nad udzieleniem absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy. Druhowie ustalają i zatwierdzają także plan działalności i plan finansowy na bieżący rok. W zebraniach biorą udział strażacy, młodzieżowe drużyny pożarnicze, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Do najważniejszych działań podejmowanych w ubiegłym roku przez ochotników z Gminy Gdów można zaliczyć: udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działania związane z  pandemią Covid-19 ( m.in. dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej, kolportaż maseczek, pomoc w transporcie mieszkańców do punktów szczepień), uczestnictwo w uroczystościach o charakterze religijnym, państwowym i strażackim, współpracę z lokalnymi organizacjami i inne.

Walne zebrania sprawozdawcze odbywają się we wszystkich 20 jednostkach na terenie Gminy Gdów – Bilczyce, Cichawa, Fałkowice, Gdów, Klęczana, Książnice, Kunice, Liplas, Marszowice, Niegowić, Niewiarów, Nieznanowice, Pierzchów, Stryszowa, Szczytniki, Wiatowice, Wieniec, Winiary, Zagórzany, Zręczyce.

Fotografia  z zebrania sprawozdawczego OSP Szczytniki.Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach