Ważne informacje przed zbliżającymi się Wyborami Parlamentarnymi oraz ogólnokrajowym Referendum

InformacjeWybory parlamentarne 2023 11 października 2023

W najbliższą niedzielę, 15 października  odbędą się Wybory Parlamentarne oraz ogólnokrajowe Referendum

Wszystkie informacje i obwieszczenia dot. wyborów zamieszczane są na stronie Gminy w Gdów www.gdow.pl w zakładce „Wybory Parlamentarneoraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl/ -zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczanymi komunikatami.

 Sprawdź gdzie znajdować się będą obwodowe komisje wyborcze w Gminie Gdów!

 • Sołectwo Gdów-Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1  zlokalizowana w Centrum Kultury w Gdowie , Gdów 398  oraz Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Szkoła Podstawowa w Gdowie, Gdów 1206, ( granice obwodów głosowania określa Obwieszczenie Wójta Gminy https://www.gdow.pl/.../obwieszczenie-wojta-gminy-gdow....)
 • Sołectwo Zręczyce- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 zlokalizowana w Szkole Podstawowej  w Zręczycach, Zręczyce 222,
 • Sołectwo Zagórzany, Zalesiany -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 zlokalizowana w budynku szkolnym w Zagórzanach, Zagórzany 109,
 • Sołectwo Winiary -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Winiarach, Winiary 169,
 • Sołectwo Bilczyce -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Bilczycach, Bilczyce 92
 • Sołectwo Niegowić -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Niegowici, Niegowić 62,
 • Sołectwo Niewiarów -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewiarowie, Niewiarów128,
 • Sołectwo Marszowice- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9  zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Marszowicach, Marszowice 149,
 • Sołectwo Książnice -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10  zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Książnicach, Książnice 191,
 • Sołectwo Jaroszówka i Klęczana- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Jaroszówce, Jaroszówka 59,
 • Sołectwo Szczytniki, Świątniki Dolne - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Szczytnikach, Szczytniki 10,
 • Sołectwo Pierzchów- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Pierzchowie, Pierzchów 100,
 • Sołectwo Cichawa -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichawie, Cichawa 154,
 • Sołectwo Fałkowice -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach, Fałkowice153,
 • Sołectwo Czyżów -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 zlokalizowana  w Świetlicy w Czyżowie, Czyżów 78,
 • Sołectwo Hucisko- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 zlokalizowana w  Świetlicy Wiejskiej w Hucisku, Winiary 68,
 • Sołectwo Wiatowice -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 zlokalizowana w Świetlicy Wiejskiej w Wiatowicach, Wiatowice 180,
 • Sołectwo Nieznanowice- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Nieznanowice, Nieznanowice151,
 • Sołectwo Liplas -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Liplasie, Liplas 84,
 • Sołectwo Wieniec -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieńcu, Wieniec 126,
 • Sołectwo  Krakuszowice- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 zlokalizowana w Świetlicy Wiejskiej w Krakuszowicach, Krakuszowice 156,
 • Sołectwo Stryszowa- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 zlokalizowana w  Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszowej, Stryszowa 36,
 • Sołectwo Niżowa- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 zlokalizowana w  w Domu Ludowym w Niżowej, Niżowa 52,
 • Sołectwo Zborczyce-  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 zlokalizowana w Świetlicy Wiejskiej w Zborczycach, Zborczyce 62,
 • Sołectwo Podolany- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 zlokalizowana w Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach, Podolany 74,
 • Sołectwo Kunice -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27 zlokalizowana w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach, Kunice 107,

▶️Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.◀️

Głosowanie za pomocą zaświadczenia o prawie do głosowania

Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania wyborca może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek – z własnoręcznym podpisem – o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października tj. czwartek (Urząd Gminy Gdów, pok. nr. 4 parter).

Gdzie można sprawdzić czy jest się ujętym w Spisie Wyborców?

Jeśli wyborca nie ma pewności, czy znajduje się w rejestrze wyborców, może to sprawdzić przez internet lub w urzędzie.
Swoje dane w CRW można sprawdzić na stronie mObywatel.gov.pl. Trzeba się  zalogować poprzez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną, ale można to zrobić także poprzez aplikację mObywatel. Następnie w sekcji Twoje dane należy wybrać opcję Centralny Rejestr Wyborców i zamówić dane z rejestru. Pojawią się one na skrzynce ePUAP. Tą drogą swoje dane można sprawdzić w dowolnym momencie.

 • Można również  zapytać w  Urzędzie Gminy Gdów parter pok.  nr. 4; tel. 12 288-81-02  lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew. 102

Czy w czasie wyborów będą funkcjonować Gminne Linie Komunikacyjne?

W czasie Wyborów funkcjonować będą Gminne Linie Komunikacyjne (GLK) zgodnie z rozkładami obowiązującymi w dni powszednie. Ponadto tego dnia zostaną uruchomione kursy linii A18 Wieliczka- Siedlec zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy -więcej informacji

Gdzie można  znaleźć nazwiska kandydatów do Sejmu RP oraz Senatu RP w naszym okręgu wyborczym

Na stronie Gminy Gdów w zakładce Wybory Parlamentarne 2023 dostępne są obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 21 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na:

 •  Posłów w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Sejmu RP
 • Senatorów w okręgu wyborczym nr 34 w wyborach do Senatu RP

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania (o godzinie 00:00 w sobotę 14 października 2023 r.) i kończy się wraz z zakończeniem głosowania (o 21:00 w niedzielę 15 października). To czas, w którym wszelka agitacja wyborcza jest zabroniona pod groźbą grzywny.


Najnowsze artykuły

InformacjeKultura 22 lutego 2024

178. rocznica bitwy pod Gdowem

InformacjeInwestycje i infrastruktura 22 lutego 2024

Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych