Informacja dotycząca sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach w II transzy: od I do IV 2023 r.

Informacje 23 stycznia 2023

W związku z niewystarczającym tonażem węgla wynikającym z otrzymanej oferty ze spółki PGG S.A. w stosunku do złożonych przez Mieszkańców wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych podjęliśmy decyzję o OGRANICZENIU SPRZEDAWANEGO WĘGLA W SORTYMENCIE GRUBYM (KOSTKA, ORZECH) DO 1 TONY/GOSPODARSTWO DOMOWE.

Działanie to zostało podyktowane chęcią umożliwienia jak największej liczbie gospodarstw domowych zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, w szczególności gospodarstwom, które z powodu braku węgla nie zakupiły go w pierwszej transzy (do 31.12.2022 r.).

Pozostała ilość węgla z wniosków złożonych na większy wolumen (ponad 1 tonę), będzie mogła zostać zrealizowana pod warunkiem otrzymania nowej oferty na zakup i dostarczeniu węgla dla gminy przez spółkę PGG S.A. (lub inny pośredniczący podmiot wprowadzający). W takim przypadku pracownicy Urzędu Gminy Gdów będą kontaktować się z Mieszkańcami, którzy nie zakupili węgla w ilości wynikającej z wniosku o możliwości dokupienia pozostałej ilości. Powyższa sytuacja dotyczy także gospodarstw domowych, które zakupiły węgiel w I transzy (do 31.12.2022 r.) i złożyły ponownie wniosek o zakup węgla na preferencyjnych warunkach w II transzy (od 1.01 do 30.04.2023 r.).

Informujemy, że planujemy wznowienie naboru wniosków na zakup węgla w II transzy. Termin wznowienia będzie uzależniony od terminu otrzymania nowej oferty ze spółki węglowej na sprzedaż węgla gminie przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Informacja ta ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów oraz zostanie podana do wiadomości za pośrednictwem sołtysów na tablicach ogłoszeń w miejscowościach.

Do chwili obecnej zgłaszane przez gminę postulaty o zwiększenie dostaw (kierowane w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie i złożone wnioski Mieszkańców) nie zostały rozpatrzone przez spółkę PGG S.A.

Z uzyskanych niedawno informacji wynika, że wnioski o zwiększenie wolumenu (ilości) węgla zamawianego przez gminy, będą rozpatrywane najwcześniej po 1 marca b.r. w ramach możliwości produkcyjnych kopalń PGG.

 


Najnowsze artykuły

InformacjeKultura 03 lutego 2023

WALENTYNKI NA WESOŁO – Kabaret z Konopi

InformacjeInwestycje i infrastruktura 02 lutego 2023

Trwają prace przy budowie infrastruktury kanalizacyjnej w Marszowicach

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play