Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych

InformacjeWybory parlamentarne 2023 18 września 2023

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Gdów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gdów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 • Nr 1, w liczbie 4,
 • Nr 2, w liczbie 4,
 • Nr 4, w liczbie 1,
 • Nr 6, w liczbie 3,
 • Nr 7, w liczbie 1,
 • Nr 8, w liczbie 2,
 • Nr 9, w liczbie 3,
 • Nr 12, w liczbie 1,
 • Nr 14, w liczbie 2,
 • Nr 16, w liczbie 1,
 • Nr 17, w liczbie 1,
 • Nr 18, w liczbie 2,
 • Nr 19, w liczbie 1,
 • Nr 20, w liczbie 1,
 • Nr 22, w liczbie 2,
 • Nr 23, w liczbie 2,
 • Nr 24, w liczbie 1,
 • Nr 26, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gdów.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie II

Rafał Marek Sobczuk


Najnowsze artykuły