JAKOŚĆ POWIETRZA

W pięciu miejscach na terenie Gminy Gdów montowane są „ekosłupki”. Urządzenia służą do pomiaru jakości powietrza i prezentacji wyników za pomocą koloru światła – od koloru zielonego oznaczającego bardzo dobrą jakość powietrza i brak zagrożenia dla zdrowia, przez żółty i pomarańczowy (umiarkowany i dostateczny), aż do czerwonego symbolizującego fatalną jakość powietrza i negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Ekosłupki zostaną zamontowane: na Rynku w Gdowie, na gdowskim Zarabiu (dwa urządzenia), przy Przedszkolu Samorządowym w Gdowie oraz przy remizie Ochotniczej straży Pożarnej w Niegowici.

EkoSłupek AirSensor jest zaawansowanym urządzeniem do pomiaru jakości powietrza na terenach otwartych i prezentacji wyników za pomocą koloru światła. Został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Rozwiązanie służy zwiększaniu świadomości społecznej jakości powietrza, a także ostrzega kolorem światła przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych, zgodną z poniższą tabelą.

Szczegółowe wyniki pomiarów stężenia zanieczyszczeń w powietrzu dokonywanych przez wybrane urządzenie można odczytywać za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej EkoSłupek oraz dokonywać ich analiz na platformie internetowej AirSensor. Zachęcamy do pobrania aplikacji EkoSłupek za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej i NFOŚiGW.

Ponadto w wielu miejscowościach gminy, na budynkach szkolnych zamontowane zostały czujnik, który dokonują pomiarów parametrów jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Dzięki tym czujnikom można zobaczyć bieżące wartości pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 oraz pozostałe istotne parametry. Do monitorowania powietrza może także służyć aplikacja na telefony komórkowe. Zachęcamy wszystkich do częstego sprawdzania jakości powietrza w okolicy i dostosowania w miarę możliwości aktywności dnia do bieżących wskazań.

Przejdź do:  Informacje z czujników zawierających dane z parametrami jakości powietrza w Gminie Gdów.