Posprzątaj z nami Małopolskę!

Informacje 15 marca 2023

Posprzątaj z nami Małopolskę 2023! 17 marca – 21 kwietnia 2023 roku.

Ubiegłoroczna akcja wiosennego sprzątania, jaką zorganizował Urząd Marszałkowski okazała się sukcesem.  Dlatego też, podobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcy i organizacje przyłączają się do tegorocznej akcji sprzątania swojej najbliższej okolicy. „Sprzątanie” Małopolski rozpocznie się 17 marca i potrwa 21 kwietnia. W Gminie Gdów udział w akcji zadeklarowały już organizacje i mieszkańcy:

  • Stowarzyszenie Wędkarskie Nieznanowice i mieszkańcy ( Nieznanowice - tereny wiejskie)
  • Stowarzyszenie Książnice nad Rabą (Książnice - tereny wiejskie)
  • Przyjaciele Raby (odcinek rzeki Raby od Winiar do Marszowic)
  • Sołtys i mieszkańcy Huciska ( Hucisko - tereny wiejskie)
  • mieszkańcy Marszowic (Marszowice - okolice rzeki Raby)

Gmina Gdów wspiera akcję dostarczając rękawice, worki oraz zabezpiecza odbiór i utylizację uprzątniętych śmieci.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych Mieszkańców i organizacje, którym na sercu leżą problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz edukacja ekologiczna.
Jak to zrobić? Można dołączyć do organizacji i sołectw, które już zadeklarowały swój udział, bądź zgłosić udział w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gdów  tel.12 288-81-14 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 114

Zapraszamy!Najnowsze artykuły

Informacje 21 czerwca 2024

Weekendowe propozycje

Informacje 21 czerwca 2024

Apel o racjonalne korzystanie z wody