Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:covid-19

Polityka prywatności Zobacz

Polityka prywatności Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danyc

Zespoły artystyczne Zobacz

Zespoły artystyczne W ramach prowadzenia zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w Centrum Kultury w Gdowie czynnie działają: Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gd&o

Kluby sportowe Zobacz

Kluby sportowe Ludowy Klub Sportowy GDOVIA GDÓW-piłka nożna, rok założenia: 1923, barwy: czerwono-biało-zielone, adres: Krakowska 398, 32-420 Gdów, Prezes: Stanisław Wydrych, poziom

Kwalifikacja wojskowa Zobacz

Kwalifikacja wojskowa Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat, są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu do kwalifikacji wojskowej. Do kwalifikacji mogą również stawić się

Znani ludzie Zobacz

Znani ludzie KS. KAROL WOJTYŁA Niegowić to pierwsza parafia Ks. Karola Wojtyły, który przybył do wioski 28 lipca 1948 roku, by z polecenia

Wywóz nieczystości ciekłych Zobacz

Wywóz nieczystości ciekłych I. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych na sesję. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2021 rok. 4. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz p

Spotkanie ws.wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego Zobacz

INFORMACJA STAROSTY WIELICKIEGO o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego j

Budowa chodnika przy ul. Stadnickiej w Gdowie. Przetarg ogłoszony Zobacz

W ostatnich miesiącach Urząd Gminy Gdów zamówił i sfinansował wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do budowy chodnika przy drodze powiatowej na ul. Stadnickiej w Gdowie. Chodnik ma być poprowadzony na odcinku około 800mb, po północnej stronie ulicy.

Rodzinny Biały Marsz z Gdowa do Niegowici Zobacz

W tym dniu zapraszamy na wieczorną Mszę Św. w Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej o godzinie 18-tej, po której około godziny 19:00 wyruszy Rodzinny Biały Marsz. Pielgrzymi przejdą trasą, którą w 1948 roku pokonał Ksiądz Karol Wojtyła, idąc na swą pierwszą parafię w Niegowici.

„Światło z Betlejem nową światu da nadzieję…” Zobacz

Wieczny ogień płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To właśnie od niego, co roku, odpala się jedną świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega świat. Od 1991 roku Betlejemskie Światło Pokoju organizuje Związek Har

Historia pewnego bombowca…. Prezentacja filmu Zobacz

13 września 1944 roku, samolot ten, biorąc udział w nalocie bombowym na śląskie rafinerie benzyny syntetycznej, został uszkodzony i na dwóch pracujących silnikach doleciał do Gminy Gdów. Po szczęśliwym opuszczeniu maszyny przez załogę - na spadochronach - forteca samodzielnie wylądo

Badania ankietowe 2022 Zobacz

Badania te realizowane będą głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Pozys

W hołdzie powstańcom Zobacz

Tragiczna historia jedynej bitwy powstania krakowskiego pokazuje ówczesną sytuację społeczną, na skutek której przeciwko sobie stanęli powstańcy  i chłopstwo inspirowane przez austriackiego zaborcę. Na dwa dni przed wybuchem powstania, któreg

Strefa przemysłowa rozwija się na naszych oczach Zobacz

Rodzinne przedsiębiorstwo, które powstało w 1989 roku rozwinęło się na przestrzeni lat i obecnie prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach, w zakładzie w Rzeszotarach i Sieprawiu. Sukcesy w branży akcesoriów meblowych oraz chęć dalszego rozwoju firmy wpłynęły na decyzję o pr

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GDÓW o konsultacjach społecznych statutów sołectw Gminy Gdów Zobacz

Wystawa i Konkurs Gołębi Rasowych Zobacz

Przypominamy o obowiązku usuwania śniegu z dachów i chodników Zobacz

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej Zobacz

XXII Rajd Szlakiem Papieskim Zobacz