Drogi gminne

08 kwietnia 2021

Numery kontaktowe:

Zarządzanie drogami - parter (wejście boczne)
12 288-81-36

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

32-420 Gdów, ul. Rynek 26

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Sprawy prowadzone w obszarze zarządzania drogami

1.Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną wniosek

2. Wniosek o uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej wniosek

3. Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu wniosek

4. Wniosek o lokalizację zjazdu z drogi gminnej wniosek

5. Wniosek o remont zjazdu z drogi gminnej wniosek

6. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji mediów w pasie drogi wniosek

7. Wniosek o wydanie (przedłużenie) zgody na wjazd pojazdów o tonażu przekraczającym dopuszczalny ciężar wniosek wniosek

8. Wniosek o zajęcie pasa drogowego wniosek wniosek załącznik załącznik