Gospodarka wodno-kanalizacyjna

08 kwietnia 2021

Numery kontaktowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp.. z o.o. siedziba: Niegowić 90
12 251 40 95
 

 

całodobowy numer alarmowy 573-257-545 ( zgłaszanie ewentualnych awarii na sieci wodociągowej oraz informacja na temat przerw w dostawie wody)

W razie pytań zapraszamy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o.

32-420 Gdów, Niegowić 90

www.zgkgdow.pl

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. (siedziba: Niegowić 90) jest wykonywanie zadań własnych Gminy Gdów w zakresie:    

  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • prowadzenia i obsługi strefy płatnego parkowania oraz gospodarowania mieniem Gminy Gdów w obszarze wyznaczonym jako strefa płatnego parkowania,
  • transportu dzieci i opieki w czasie dowozu do szkół, przedszkoli, innych placówek oraz ośrodków,
  • utrzymania czystości i porządku w zakresie określonym w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. 2018, 1454/ oraz w strefie płatnego parkowania, a także pielęgnacji gminnej zieleni na tym terenie,
  • budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych.

 Druki do pobrania dostępne na stronie internetowej Zakładu Gpospodarki Komunalnaj