Blisko 7,5 mln dofinansowania na stabilizację osuwiska w Zagórzanach

InformacjeInwestycje i infrastruktura 05 kwietnia 2024

Na terenie Gminy Gdów planowana jest kolejna inwestycja.

Zarząd Dróg Wojewódzkich Krakowie złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 100 w km 1+710,00 – 1+800,00 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zagórzany, Gmina Gdów” w ramach zadania dotyczącego „Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa odcinka drogi wojewódzkiej  966 odc. 100 w km 1+710,00 – 1+800,00 w msc. Zagórzany”.

Jak udało nam się ustalić, wniosek przeszedł weryfikację i został pozytywnie rozpatrzony. Otrzymana kwota dofinansowania to prawie 7,5 mln złotych.

Zadanie będzie obejmowało m.in. zaprojektowanie jezdni o szerokości 7,0m ograniczonej obustronnie krawężnikami, przebudowę skarp drogi wojewódzkiej wraz z zabezpieczeniem osuwiska, przebudowę przepustu drogowego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie skrajni jezdni barierami energochłonnymi.
 Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie