Już w niedzielę 7 kwietnia wybory samorządowe

Informacje 05 kwietnia 2024

Już w niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.


Wszystkie informacje i obwieszczenia dot. wyborów zamieszczane są na stronie Gminy Gdów www.gdow.pl w zakładce „Wybory Samorządowe 2024” (https://www.gdow.pl/aktualnosci/all/wybory-samorzadowe-2024) oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl/ -zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczanymi komunikatami.

Sprawdź, gdzie znajdować się będą obwodowe komisje wyborcze w Gminie Gdów

 • •Sołectwo Gdów-Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 zlokalizowana w Centrum Kultury w Gdowie , Gdów 398 oraz Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Szkoła Podstawowa w Gdowie, Gdów 1206, granice obwodów głosowania określa Obwieszczenie Wójta Gminy https://www.gdow.pl/pro_gdow/zasoby/files/obwieszczenie-o-obwodach-a3-a4.pdf
 • •Sołectwo Zręczyce- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Zręczycach, Zręczyce 222,
 • •Sołectwo Zagórzany, Zalesiany -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 zlokalizowana w budynku szkolnym w Zagórzanach, Zagórzany 109,
 • •Sołectwo Winiary -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Winiarach, Winiary 169,
 • •Sołectwo Bilczyce -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Bilczycach, Bilczyce 92
 • •Sołectwo Niegowić -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Niegowici, Niegowić 62,
 • •Sołectwo Niewiarów -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewiarowie, Niewiarów128,
 • •Sołectwo Marszowice- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Marszowicach, Marszowice 149,
 • •Sołectwo Książnice -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Książnicach, Książnice 191,
 • •Sołectwo Jaroszówka i Klęczana- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Jaroszówce, Jaroszówka 59,
 • •Sołectwo Szczytniki, Świątniki Dolne - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Szczytnikach, Szczytniki 10,
 • •Sołectwo Pierzchów- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Pierzchowie, Pierzchów 100,
 • •Sołectwo Cichawa -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichawie, Cichawa 154,
 • •Sołectwo Fałkowice -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach, Fałkowice153,
 • •Sołectwo Czyżów -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 zlokalizowana w Świetlicy w Czyżowie, Czyżów 78,
 • •Sołectwo Hucisko- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 zlokalizowana w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku, Winiary 68,
 • •Sołectwo Wiatowice -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 zlokalizowana w Świetlicy Wiejskiej w Wiatowicach, Wiatowice 180,
 • •Sołectwo Nieznanowice- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Nieznanowice, Nieznanowice151,
 • •Sołectwo Liplas -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Liplasie, Liplas 84,
 • •Sołectwo Wieniec -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 zlokalizowana w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieńcu, Wieniec 126,
 • •Sołectwo Krakuszowice- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 zlokalizowana w Świetlicy Wiejskiej w Krakuszowicach, Krakuszowice 156,
 • •Sołectwo Stryszowa- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 zlokalizowana w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszowej, Stryszowa 36,
 • •Sołectwo Niżowa- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 zlokalizowana w Domu Ludowym w Niżowej, Niżowa 52,
 • •Sołectwo Zborczyce- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 zlokalizowana w Świetlicy Wiejskiej w Zborczycach, Zborczyce 62,
 • •Sołectwo Podolany- Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 zlokalizowana w Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach, Podolany 74,
 • •Sołectwo Kunice -Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27 zlokalizowana w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach, Kunice 107,

Jak głosujemy?

Wybór Wójta Gminy

 • Na karcie głosowania na wójta Gminy Gdów można zaznaczyć tylko jednego z trzech zgłoszonych kandydatów. Głosujemy poprzez postawienie znaku X tylko przy jednym z kandydatów.

Wybór Radnych do Rady Gminy

 • Spośród zgłoszonych kandydatów z okręgu, w którym oddajemy głos, głosujemy poprzez postawienie znaku X tylko przy jednym z kandydatów.

Wybór Radnych do Rady Powiatu

 • Mieszkańcy Gminy Gdów w wyborach do Rady Powiatu Wielickiego głosują w okręgu nr 1, który obejmuje gminy Biskupice, Gdów i Kłaj. Głosujemy poprzez postawienie znaku X tylko przy jednym z kandydatów, spośród czterech zgłoszonych list.

Wybór Radnych do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 • Mieszkańcy Gminy Gdów w wyborach do Sejmiku Małopolskiego głosują w okręgu wyborczym nr 2, który obejmuje powiaty proszowicki, krakowski i wielicki. Głosujemy poprzez postawienie znaku X tylko przy jednym z kandydatów, spośród ośmiu zgłoszonych list

Oddanie więcej niż jednego głosu na poszczególnych kartach do głosowania i zaznaczenie swojego wyboru innym znakiem niż krzyżyk ( przecinający się w kratce) spowoduje, iż głos będzie nieważny

Czy w czasie wyborów będą funkcjonować Gminne Linie Komunikacyjne?

 • W czasie Wyborów funkcjonować będą Gminne Linie Komunikacyjne (GLK) zgodnie z rozkładami obowiązującymi w dni powszednie.

Cisza wyborcza

 • Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania (o godzinie 00:00 w sobotę 6 kwietnia 2024 r.) i kończy się wraz z zakończeniem głosowania (o 21:00 w niedzielę 7 kwietnia). To czas, w którym wszelka agitacja wyborcza jest zabroniona pod groźbą grzywny.

Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach