Inauguracja powstania nowego, dodatkowego Punktu Konsultacji Psychologicznej w Gminie Gdów

Informacje 01 czerwca 2023

30 maja br. w Centrum Kultury w Gdowie miało miejsce wydarzenie inaugurujące powstanie nowego, dodatkowego Punktu Konsultacji Psychologicznej w Gminie Gdów.

Głównym punktem spotkania był wykład pt. „Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne?” poprowadzony przez psycholog – dr Natalię Czyżowską, adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, absolwentkę kursu z Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz Szkoły Mediacji, jak również szkoleń z zakresu terapii, interwencji kryzysowej i coachingu. Doświadczenie praktyczne dr Czyżowska zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, a także na oddziałach Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przez kilka lat pracowała także w Hospicjum im. św. Łazarza.

Podczas wykładu poruszono m.in. kwestie dotyczące różnych form i rodzajów wsparcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na częste problemy pojawiające się w różnych grupach wiekowych oraz podkreślono dlaczego warto z tych form wsparcia korzystać. Wykładowca skoncentrował się na kryzysach psychicznych, które mogą przydarzyć się każdemu bez względu na wiek, zachęcając zarazem, by w takich momentach nie obawiać się szukać wsparcia u specjalistów.

W kolejnej części spotkania przybliżono zasady funkcjonowania nowo powstałego Punktu Konsultacji Psychologicznej, którego ideą powstania było stworzenie miejsca, do którego będzie szybszy i mniej sformalizowany dostęp. Utworzenie punktu zainspirowane było stale rosnącymi potrzebami w zakresie wsparcia psychologicznego napływającymi ze strony mieszkańców i specjalistów mających na co dzień kontakt z potrzebującymi.

Okres pandemii, stale trwający tuż za naszymi granicami konflikt zbrojny, obecne tempo życia związane z postępującym rozwojem technologicznym, przemysłowym i informacyjnym, zabieganie za sprawami zawodowymi, stres związany z pracą lub szkołą, utrata kogoś bliskiego lub pojawiająca się inna sytuacja kryzysowa – wszystko to może być powodem naszego chwilowego zagubienia. Chcąc w takich sytuacjach umożliwić mieszkańcom szybką pomoc podjęliśmy decyzję o uruchomieniu wspomnianego punktu – powiedział Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas.


W ostatniej części spotkania odbył się recital gitarowy w wykonaniu pana Bogusława Trzaski – miłośnika piosenki poetyckiej i szant, wieloletniego wychowawcy młodzieży. Występ zrobił duże wrażenie na wszystkich obecnych. Dobór utworów do tematyki spotkania oraz profesjonalizm wykonawcy pozostawiły na długo przyjemne wrażenia u słuchaczy.

Po występie była okazja do rozmów i wymiany poglądów przy kawie i ciastku. Uczestnicy podczas rozmów wyrażali zadowolenie z powstania dodatkowego miejsca na mapie Gminy Gdów, gdzie realizowane będzie wsparcie psychologiczne oraz potwierdzali istnienie potrzeby świadczenia takiej pomocy.


•    Gdowski Punkt Konsultacji Psychologicznej zlokalizowany będzie w Ośrodku Zdrowia w Gdowie na 3 piętrze (ul. Młyńska 402). Dostępność do punktu będzie zapewniona dzięki możliwości dostania się windą bezpośrednio z podwórka. Porady i konsultacje psychologiczne będą udzielane stacjonarnie, na początek 2 x w tygodniu, w poniedziałki i środy w godzinach 16.30 – 19.30. Całość zadania jest finansowana ze środków Gminy Gdów, co jest jednoznaczne z tym, że pomoc udzielana będzie bezpłatnie dla mieszkańców. Pierwsze wizyty w punkcie będą możliwe od 12 czerwca (poniedziałek), a rejestracja wizyt odbywa się telefonicznie pod nr 882 175 883 w godz. 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. Wsparciem objęte będą osoby dorosłe, a także dzieci i młodzież.

Link do wywiadu z  Wójtem Gminy Gdów na temat utworzenia punktu: www.mojgdow.pl
 Najnowsze artykuły