Umowa na remont Świetlicy Wiejskiej w Winiarach podpisana

InformacjeKulturaInwestycje i infrastruktura 09 sierpnia 2023

8 sierpnia br. Wójt Gminy Gdów podpisał umowę z Województwem Małopolskim o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Gdów- Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 4 w Winiarach”. Celem operacji jest poprawa oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Gdów poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Gdów- Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 4 w Winiarach i poszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej.

Projekt dofinansowany jest w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234). Koszty realizacji zadania to 129 966,01 zł, kwota pomocy 81 553,00  zł.

Na wykonanie prac remontowo- budowlanych i modernizacyjnych w budynku Świetlicy Wiejskiej w Winiarach ogłoszone zostało zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakres planowanych prac obejmie:

  • •    wymianę obicia ścian zewnętrznych z desek na wpust lub półwpust
  • •    ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralna gr. 10 cm, na podkonstrukcji drewnianej( pod obiciem deskowym)
  • •    ocieplenie stropu poddasza użytkowego wełną mineralna gr. 30 cm
  • •    wymianę okien skrzynkowych na okna z pcv
  • •    wymianę drzwi zewnętrznych
  • •    poprawę estetyki cokołu poprzez uzupełnienia tynku, szpachlowanie i malowanie
  • •    wymianę rur spustowych w poziomie cokołu i odtworzenie opaski przy budynku z płytek chodnikowych 50x50 cm
  • •    remont/ wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej (nowy przyłącz został wymieniony wcześniej).

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2023 r. godz. 09:00

Oprócz prac remontowych planowany jest również zakup wyposażenia-zestawu nagłośnieniowego.Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie