Dzień Edukacji Narodowej

InformacjeOświata 14 października 2022

Dziś, w dniu Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im św. Jana Kantego w Gdowie odbyło się uroczyste spotkanie władz samorządowych Gminy Gdów z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych.

Podczas uroczystości, z udziałem Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa oraz Zastępcy Grzegorza Piętaka, dyrektorom jednostek oświatowych i nauczycielom zostały  wręczone  Nagrody Wójta, a wicedyrektorom,  nauczycielom dyplomowanym  i mianowanym w roku szk. 2021/2022 zostały złożone okolicznościowe życzenia. Uroczystym akcentem było również przyjęcie ślubowania od nauczycieli, którzy uzyskali w roku szk. 2021/2022 stopień nauczyciela mianowanego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich pedagogów i społeczności szkolnej skierowano również życzenia zadowolenia, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia oraz satysfakcji z osiąganych wyników.

Miło jest widzieć jak  szkoły ładnieją. W ostatnim czasie zrealizowało się i nadal realizuje wiele inwestycji. Remonty, budowa i adaptacja nowych pomieszczeń, zakup nowego wyposażenia. Wkrótce przybędzie miejsc w przedszkolu w Gdowie, od początku roku z powodzeniem funkcjonuje pierwszy w Gminie Gdów żłobek. To cieszy! Szkoły realizują lub biorą udział w wielu projektach poprawiających ich funkcjonowanie-podkreślił Wójt Zbigniew Wojas- to dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu i pomocy uczniowie rozwijają swoje pasje, zdobywają wiedzę i przygotowują się do wejścia w dorosłe życie.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez Szkołę Podstawową w Gdowie oraz Publiczną Szkołę Muzyczną I st. w Gdowie.

W czasie spotkania Wójt Zbigniew Wojas wręczył listy gratulacyjne z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następującym pedagogom:

 • Pani Katarzyna Lelek – Nauczyciel Szkoły Podstawowej in. Św. Jana Kantego w Gdowie
 • Pani Hiacynta Krawiec – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach
 • Pani Joanna Pudlik – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Gdowie
 • Pani Kinga Rolka – Nauczyciel Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie
 • Pani Aleksandra Szota – Prószyńska – Nauczyciel Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie

Listy gratulacyjne z okazji uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego otrzymali:

 • Pani Joanna Mazur -Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niegowici
 • Pani Barbara Perkowska - Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niegowici
 • Pani Urszula Chanek - Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Gen. Jana Henryk Dąbrowskiego w Pierzchowie
 • Pani Kinga Badura – Pysz - Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie
 • Pan Andrzej Ruciński - Nauczyciel Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie
 • Pani Ewelina Filipiak – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Gdowie
 • Pani Joanna Długosz – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Gdowie
 • Pani Barbara Grygowicz – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Gdowie

Spotkanie było również okazją do wyróżnienia nauczycieli, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodowej. Do grona tegorocznych nauczycieli uhonorowanych Nagrodą Wójta Gminy Gdów należą:

 • Pani Joanna Łach – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie
 • Pani Ewa Obara – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach
 • Pan Michał Ciężarek – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Bilczycach

Nagrodę Wójta Gminy Gdów otrzymali także dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Wszystkim Nauczycielom, Dyrektorom, Pracownikom Oświaty Szkół i Placówek Oświatowych w Gminie Gdów składamy serdeczne życzenia , a uczniom i nauczycielom Szkoly Podstawowej  i Szkoły Muzycznej w Gdowie dziękujemy za piękną oprawę uroczystości.Najnowsze artykuły