Eko-przedszkolaki

InformacjeOświata 13 maja 2022

W Niepublicznym Tęczowym Przedszkolu i Żłobku w Niegowici pracownicy Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gdów –  Tomasz Miszczyk – Kierownik oraz Anna Serafin – Inspektor przeprowadzili ekologiczną ”lekcję” na temat segregacji odpadów komunalnych.

Podczas spotkania dzieci z grup: Motylki, Biedronki oraz Biedronki Zerówka dowiedziały się jak poprawnie segregować odpady, które z nich powinny trafić do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane),a  które do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gdowie (np. baterie, świetlówki, leki, wielkogabaryty, itd.).

Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w pogawędce i chętnie odpowiadały na zadawane im pytania. Na zakończenie dzieci miały za zadanie posegregować przygotowane wcześniej przez pracowników Urzędu Gminy Gdów odpady. Najszybciej i najdokładniej udało się to dzieciom z grupy Biedronek, które zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

Przedszkolakom gratulujemy posiadanej wiedzy oraz zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu segregowania odpadów komunalnych.Najnowsze artykuły