Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczytnikach

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 26 maja 2022

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją ściany południowej i północnej budynku oraz zmianą pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Szczytnikach. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: wykonanie izolacji termicznej i elewacji z tynku ścian budynku, wykonanie cokołu, remont pokrycia dachowego oraz demontaż i montaż pokrycia zadaszeń nad wejściami, remont instalacji uziemiającej i odgromowej.

Wcześniej,  prowadzone były prace związane z remontem parkingu oraz ogrodzenia terenu. Obejmowały one m.in.: rozebranie istniejącego ogrodzenia, a następnie wykonanie nowego, rozebranie istniejącej kostki brukowej, uzupełnienie podbudowy, wykonanie obrzegowania, ułożenie nowej kostki brukowej na placu przy Szkole oraz przy drodze, regulację studzienek…Najnowsze artykuły