Najlepsi z najlepszych- nagrody dla najbardziej uzdolnionych uczniów

InformacjeOświata 14 lipca 2022

Szczególny wymiar miało dzisiejsze spotkanie w  sali obrad  Urzędu  Gminy w Gdowie, podczas którego zostały uroczyście wręczone nagrody w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów” za rok szkolny 2021/2022.

Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy za wyniki w nauce otrzymał:

Igor Kuśmierek -Szkoła Podstawowa  im. Św. Jana Kantego w Gdowie, który zdobył najwyższą średnią z obowiązkowych  przedmiotów  w całym etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV-VIII .

Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe otrzymała:

Alicja Kwapiszewska -Szkoła Podstawowa  im. Św. Jana Kantego w Gdowie- laureatka I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego.

Nagrodę Wójta Gminy Gdów –„Ósmoklasista na medal” otrzymała Julia Tomasik -Szkoła Podstawa  im. Św. Jana Kantego w Gdowie, która uzyskała najlepszy w Gminie Gdów wynik z egzaminu ósmoklasisty,  a  nagrodę wyróżnienia  w tej samej kategorii otrzymała Julita Stalmach – uczennica Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach.

Nagrody najzdolniejszym uczniom naszej gminy wręczył Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, który przekazał  na ręce uczniów nagrody finansowe oraz  listy gratulacyjne i życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć w nauce dla nagrodzonych uczniów i ich rodziców. W spotkaniu  uczestniczyli również  dyrektorzy  wyróżnionych szkół,  wychowawcy  nagrodzonych uczniów oraz dyrektor Gdowskiego  Centrum Obsługi Oświaty Julita Natkaniec.

Gratulujemy!Najnowsze artykuły